Memorandum, které sblíží české a německé knihovnictví, podepsáno

Tematické stáže, přenos zkušeností a know-how, společné akce, spolupráce na projektech, to vše bude následující tři roky obohacovat české a německé knihovny.

Na konferenci Knihovny současnosti bylo podepsáno Memorandum o spolupráci partnerských zemí mezi Bibliothek und Information Deutschland (BID), zastřešující organizací německých knihovnických spolků a SDRUKem, který zde formálně zastupuje všechny 4 profesní spolky a sdružení českého knihovnictví (Asociaci knihoven vysokých škol ČR, Knihovnickou komisi Asociace muzeí a galerií, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR).

Po úvodní prezentaci Dr. Sabine Homilius, prezidentky BID, která představila svou organizaci a německé knihovnictví, podepsali Memorandum s předsedou SDRUK ČR RNDr. Tomášem Řehákem za přítomnosti ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka.

Česko-německé partnerství navazuje na spolupráci německého knihovnictví s holandským, o uskutečněných aktivitách v rámci projektu si můžete přečíst zde: https://bi-international.de/de_DE/home-bii.