Memorandum s Národním pedagogickým institutem

V březnu 2023 podepsalo Sdružení knihoven ČR memorandum s Národním pedagogickým institutem ČR, a to z důvodu potřeby zlepšit komunikaci mezi NPI ČR a SDRUK ČR, s cílem propojit síť krajských pracovišť NPI ČR se sítí krajských knihoven, případně i dalších knihoven, které jsou členy SDRUK ČR. Oba subjekty budou v součinnosti hledat konkrétní cesty pro podporu spolupráce knihoven s regionálními pracovišti NPI ČR k prohloubení spolupráce se školami a školskými zařízeními ve prospěch harmonického rozvoje osobnosti dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání.

Vzdělávání patří mezi agendy knihoven a NPI jako partner a garant podporuje knihovny v této agendě.

Celý text memoranda