Mezinárodní online konference Udržitelnost v knihovnách 2021

Srdečně zveme na Mezinárodní online konferenci Udržitelnost v knihovnách 2021, která se uskuteční na platformě ZOOM 14. prosince od 10:00 do 15:00.

Konference je vyvrcholením celoročního vzdělávacího cyklu Udržitelnost v knihovnách a příprav na rok 2022, v němž bude udržitelnost (tedy Cíle udržitelného rozvoje formulované Organizací spojených národů) hlavním komunikačním tématem knihoven v ČR.

Podtitul konference je “Veletrh sdílení a partnerství ke splnění Cílů udržitelného rozvoje”, představí se na ní totiž projekty, kampaně a organizace, s nimiž lze navázat spolupráci, nabídka hotových obsahů a metodik, které lze v knihovnách volně využít ke vzdělávání a další příklady dobré praxe a inspirace.

Pozvání na konferenci přijalo více než 20 organizací, které ve svižných vstupech představí zejména své

  • hotové obsahy a metodiky, které lze v knihovnách volně využít ke vzdělávání;
  • projekty, kampaně a organizace, s nimiž lze navázat spolupráci;
  • nápady, aktivity, plány z jiných knihoven, kterými se lze inspirovat.

Program je rozdělen do tematických bloků: Vzdělávání/učení, Klima, Půda/krajina/jídlo, Město, Knihovny a knihy, bližší informace naleznete na webu: https://udrzitelna.knihovna.cz/konference-2021.

Mezi přednášejícími jsou například: ARPOK, o.p.s., Multikulturní centrum Praha, Fairtrade Česko a Slovensko, TEREZA, Limity jsme my, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Architekti bez hranic, Nadace Partnerství, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, Pábení a další.

Účast na konferenci je bezplatná, přihlašujte se prosím přes tento formulář: https://forms.gle/3gChRR7ngZoNrskT7.

Konference je vhodná i pro ty, kdo se s udržitelností, Cíli udržitelného rozvoje dosud nesetkali, jejich souvislost s knihovnami zatím nepromýšleli, či o udržitelnosti jako o komunikačním tématu knihoven pro rok 2022 slyší poprvé.

Projekt Udržitelnost v knihovnách byl podpořen Ministerstvem kultury v dotačním programu Knihovna 21. století. Sdružení knihoven projekt podpořilo záštitou a propůjčením komunikačních platforem (ZOOM, YouTube). Dalšími partnery projektu jsou: SKIP, Čtenář – měsíčník pro knihovny, Informační centrum OSN v Praze, Česká komise pro UNESCO, MŽP.