Milníky a pilíře

Aula
14. 9. 2023
9:00 - 13:00

Garanti:

Kateřina Janošková

(Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně)

Tomáš Kubíček

(Moravská zemská knihovna v Brně)

Knihovna a její místo ve společnosti

9:00 – 10:15
Knihovna a její místo
Zástupci veřejné správy a knihovnice a knihovníci z knihoven různých velikostí v moderované debatě o knihovnách ve veřejném prostoru: Má knihovna sociální poslání? Jak by měla pracovat knihovna podle představ obcí? Měla by se knihovna proaktivně podílet na občanském životě? Má být knihovna nástrojem kritického myšlení? Je knihovna součástí politického života obce? Potřebujeme knihovnu jako instituci celoživotního vzdělávání? Jak by měly být knihovny financovány? Měl by
se zvýšit podíl dobrovolnické práce v knihovnách?
Moderuje Bob Kartous

10:20 – 10:35
Hrdinové v knihovnách
Detektivní kancelář Aleše Brožka odkryje nová fakta o zapomenutých osudech.

10:35 – 11:15
Umíme spolupracovat?
Vystoupení zástupců knihovnických spolků SKIP, SDRUK, AKVŠ, AMG – na čem jsme se v roce 2023 společně podíleli, jaké projekty či aktivity se nám podařilo realizovat a co společně chystáme na rok 2024.

Štěpánka Běhalová, Vít Richter, Tomáš Řehák a Václav Šubrta jsou připraveni odpovídat i na další otázky Tomáše Kubíčka.

11:15 – 11:30 přestávka

11:35 – 12:15
Knihovny, společnost a veřejný prostor
Politolog Pavel  Šaradín
Úvahy o proměně veřejného prostoru, jeho významu, utváření, knihovnách a společenském neklidu.

12:20 – 13:00
Informační válka – svět médií a reálný svět, a co na to kritická mysl?
Novinářka a humanitární pracovnice Petra Procházková

Dotazy a závěr