Přednáška (13. 9.)

Knihovny jako rodinné destinace: Prostory pro učení a sociální interakci

Příspěvek se bude dotýkat různých aspektů tématu letošní konference a propojí ho se zkušenostmi z House of Wisdom. Bude se dotýkat principů knihoven budoucnosti a přijetí cílů sociálního rozvoje (Social Development Goals) v zařízeních, programech a službách.

Libraries as family destinations: Spaces for learning and social interaction

„Libraries as family destinations: Spaces for learning and social interaction“ will be touching on the different aspects of this year’s conference theme and link it to the experience of the House of Wisdom. It will be touching on the principles of the libraries of the future and adoption of different Social Development Goals in the facilities, programs, and services.

Workshop (14. 9.)

Navrhování služeb pro komunitu a budoucnost: designové myšlení pro knihovny a agilní metodika

Knihovny a knihovníci jsou stále častěji postaveni před výzvu, aby se znovu a znovu vyrovnávali s měnícím se prostředím, ať už jde o technologický pokrok, přístupy ke vzdělávání a získávání informací, nebo dokonce změny ve skupinách uživatelů. Knihovníci by proto měli být schopni využívat dovednosti v oblasti designu a projektového řízení, aby dokázali své nápady proměnit v konkrétní projekty a iniciativy. Tento workshop prostřednictvím kombinace teoretických a praktických aktivit představí sadu nástrojů designového myšlení pro knihovny a agilní metodiku projektového řízení v kontextu knihoven.

Workshop (14. 9.)

Designing services for the community and the future: design thinking for libraries meets agile methodology

Libraries and librarians are increasingly challenged to reinvent themselves to cope with their changing ecosystem be in terms of technological advancements, approaches to learning and acquiring information or even change in user personas. Therefore, librarians should be able to use design and project management skills to be able to transform their ideas into tangible projects and initiatives. Through a combination of theoretical and hands-on activities, this workshop introduces the design thinking for libraries toolkit and project management agile methodology in the library context.

Mohamed Boufarss je ředitel provozu knihovny House of Wisdom (Dům moudrosti) ve Spojených arabských emirátech ve městě Šardžá (Sharjah). Tento Dům moudrosti je novým ikonickým kulturním centrem, otevřen byl v roce 2019. Je to více než jen domov pro knihy. Je domovem pro vytváření a výměnu myšlenek mezi lidmi a kulturami. Domovem pro mladé i starší, amatéry i profesionály, inspirující a inspirované. Domov, kde se vzdělávání a zábava navzájem nevylučují.