Online užití ukázek z knih

Sdružení knihoven ČR uzavřelo s některými nakladateli dohodu o spolupráci, na základě které jsou knihovny oprávněny užít úryvky z děl, a to i v takových případech, na které se nevztahuje oprávnění citovat dle autorského zákona. Zejména jde o ty případy, kdy má být výsledek přístupný online široké veřejnosti, např. představení knihy s ukázkami a prezentací ilustrací nebo různé pracovní listy (kvízy, křížovky apod.). Tímto se snažíme vyplnit prázdný prostor legislativy, na kterou při tvorbě zákona nebylo myšleno, tedy v online prostředí.

„Užití tohoto druhu často není v souladu s pravidly citace stanovené autorským zákonem, neboť nejde o zařazení do nějakého samostatného autorského díla ani o vyučování.  Na online užití se nevztahují ani pravidla pro veřejné čtení,“ vysvětluje JUDr. Tereza Danielisová, právnička Městské knihovny v Praze, která dohody sestavila a ve spolupráci s Vojtou Vojtíškem spustila proces začlenění online ukázek do běžné praxe knihoven: „pokud se nás tedy na právním oddělení někdo zeptal, zda může úryvek z knihy použít, museli jsme bohužel odmítnout. Díky vstřícnosti nakladatelů už ale knihovníci nebudou muset čelit pochybám, zda jejich osvětová činnost není z hlediska autorského zákona nelegální. Naším společným cílem je podpora čtenářství, čtenářské gramotnosti a knižní kultury.“

Podmínky užití dohodnuté s nakladateli:

  1. Užití je omezeno na 15 minut čtení. S rozumem je třeba přistupovat ke kratším dílům, rozsah nikdy nesmí přesáhnout 10 % obsahu knihy. Do pracovních listů můžeme použít jednu stranu knihy.
  2. Zapomenout samozřejmě nesmíme na to, abychom správně uvedli jméno autora, název díla a pramen.
  3. Užití musí být nekomerční.
  4. Nakladatel může kdykoli žádat, aby knihovna přestala zveřejňovat konkrétní pořad, případně souhlas jako celek odvolat.
  5. Oprávnění se samozřejmě vztahuje pouze na díla vydaná nakladateli, se kterými je dohoda uzavřena.

Seznam nakladatelů, s nimiž byla uzavřena dohoda (tabulka je průběžně aktualizována):

Baobab
Dybbuk
Euromedia Group
Fra
Garamond
Host
Jota
Meander
Paseka

Další spolupráce

Máte dobré kontakty s nakladatelem, který v tabulce chybí? Dejte nám vědět, společně ho zkusíme do akce zapojit. Napište na sdruk@sdruk.cz a ozveme se zpět.

Dotazy

Je nutné na takováto on-line  čtení (viz níže) vypisovat nějaký formulář ve stylu „Hlášení o veřejném čtení“?

Není třeba vyplňovat formulář. Nejde o hromadnou smlouvu s kolektivními správci práv, kde je hlášení předpokladem rozdělení autorských odměn. Nakladatelé, s nimiž je uzavřena dohoda, nám poskytli souhlas s uvedeným užitím bezplatně.