Pozvánka na 28. akviziční seminář v Havlíčkově Brodě

28. akviziční seminář v Havlíčkově Brodě: datum: 10. – 11. 10. 2019

(registrace 10. 10. od 10:30)
místo: Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, budova Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87
vložné: 100,- Kč (hradí se na místě při registraci)

10.10.:

BLOK 11:00 – 12:00

zahájení semináře:

Jitka Hladíková, Krajská knihovna Vysočiny
Markéta Hejkalová, Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě
Anděla Prchlíková, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Kateřina Polomská, Kateřina Weissová, Knihovna AV ČR, v. v. i. – DDA jako další způsob akvizice literatury v Knihovně AV ČR

Michael Fiala, Městská knihovna v Praze – Akviziční výjezdy MKP do zahraničí

Michaela Hanousková, Masarykova univerzita – Akvizice publikací pro uživatele se zrakovým postižením

BLOK 12.20 – 13:15

Tomáš Kubíček, Moravská zemská knihovna v Brně – Projekt Cizojazyčná literatura jako základ systematického doplňování knihovních fondů

Vladimíra Perlová, Mendelova univerzita v Brně – Nákup knih na MENDELU veřejnou zakázkou – přehled od roku 2016

Antonín Pokorny, Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci – Textová analýza záznamů kvalifikačních prací

BLOK 14:00 – 14:30

Hedvika Křišťová Mojžíšová, Fortuna Libri Publishing s.r.o. – Fortuna Libri, nakladatelství, které knihám rozumí

Jozef Gross, SLOVART-G.T.G. – Význam a udržateľnosť tradičnej distribúcie literatúry v súčasnosti.

Marek Konečný, Munipress – Představení nakladatelství Masarykovy univerzity, struktura produkce, digitální čítárna Munispace, novinky.

BLOK 14:45 – 15:15

Martin Lipert, Team library – Akviziční portál Team library

Jiří Šiha, Tritius Solutions a.s. – Akviziční modul Cenťák

15:15 – 16:00 Diskuze, závěr

(změny programu vyhrazeny)

doprovodný program (pro přihlášené účastníky semináře ZDARMA)

10. 10.: od 18:00 hodin – Listování: MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU.

11. 10.: Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod, 11. a 12. října 2019

Podílejte se na obsahu semináře a svou účast a své příspěvky registrujte zde: https://forms.gle/v61jdLVXqFGfVLJfA

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

Návrhy na ubytování v Havlíčkově Brodě jsou vyvěšeny rovněž ve formuláři přihlášky: https://forms.gle/v61jdLVXqFGfVLJfA

Informace k ubytování: Mgr. Irena Brezovic (brezovickkvysociny.cz)

Informace k programu: Mgr. Daniel Bechný (bechny.danielsvkpk.cz)