Knihovny současnosti 2023/ Libraries of Today Registrace/Registration

Vyplňte požadovaná pole. Na uvedený e-mail vám budou zasílány aktuality ohledně konání konference. Děkujeme.

Fill in the required fields. You will receive updates on the conference via email. Thank you.

Zúčastním se v tyto dny / I will attend on these days:
Cena (zda účastník platí plné vložné nebo má nárok na zlevněné) / I participate as (fulll price or discount):
Druhý den konference - středa 13. 9. - budou workshopy, na které se budete moci dodatečně přihlásit.
On the second day of the conference - Wednesday 13 September - there will be workshops, for which you will be able to register additionally.
UPOZORNĚNÍ: Faktury budou rozesílány po akci. Storno přihlášky je možné do 21. srpna 2023.
NOTICE: Invoices will be sent out after the event. Cancellation is possible until August 21, 2023.