Přihláška

Vyplňte požadovaná pole. Na uvedený e-mail vám bude zaslán odkaz na on-line konferenční místnost. Mobilní telefon uveďte v případě, že se chcete zúčastnit osobně (bude-li to možné) některého z programových bloků. Děkujeme.

Budu s vámi on-line:
Bude-li to možné, chci být při tom osobně (off-line) v Ústřední knihovně MKP:
UPOZORNĚNÍ: Svou registraci považujte za závaznou, zrušit ji můžete do 30. října na adrese sdruk@sdruk.cz.