Přihláška

Vyplňte požadovaná pole. Na uvedený e-mail vám budou zasílány aktuality ohledně konání konference. Děkujeme.

Zúčastním se v tyto dny:
Cena (zda účastník platí plné vložné nebo má nárok na zlevněné):
Druhý den konference - středa 14. 9. - budou workshopy, na které se budete moci dodatečně přihlásit.
UPOZORNĚNÍ: Faktury budou rozesílány po akci. Storno přihlášky je možné do 19. srpna 2022.