Přihláška

Vyplňte požadovaná pole. Na uvedený e-mail vám budou zasílány aktuality ohledně konání konference. Děkujeme.

Zúčastním se v tyto dny:
Cena (zda účastník platí plné vložné nebo má nárok na zlevněné):
Druhý den konference budu na (vyberte si programový blok):
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu sledování kapacit místností respektujte svůj výběr programu a nepřecházejte mezi místnostmi. Svou registraci považujte za závaznou, je k dispozici omezený počet míst.