Program (ke stažení v PDF)

Registrace: 23. 1. 2023 od 9.00 – 9.30
Velký a malý sál Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze (Mariánské nám. 98/1, Praha 1) – vstupujte hlavním vchodem zcela vlevo nebo vpravo a po schodech dolů

Velký sál 9.30 – 17.30

Dopolední program

 • 9.30 – 10.00 Zahájení konference, uvítání
 • 10.00 – 10.45 Ann Berit Hulthin / Norská asociace knihoven: Czech-Norwegian Library Association Partnership

 • 10.45 – 11.15  Lucie Zernerová / PSÚ AV ČR: Jak posilovat svou osobní odolnost

  Co nám mohou nejnovější vědecké poznatky z oboru psychologie pracovního zdraví prozradit o zvládání (nejen pracovního) stresu? Jak se vyrovnávat s nejistotami a krizemi, kterých je svět poslední dobou plný? A jakou roli zde mohou hrát naše města, knihovny jako obýváky měst a my sami? Tento příspěvek vám nabídne trochu teorie, malé okénko do vědeckého výzkumu a několik praktických technik na vaši další cestu.
  Lucie Zernerová je psycholožkou se zaměřením na psychologii pracovního zdraví, působí jako výzkumnice v Psychologickém ústavu Akademie Věd ČR, přednáší psychologii práce a organizací na FF UK a je spoluzakladatelkou vzdělávacího projektu Institut ACT+. Ve svém doktorském studiu na City, University of London, ve Velké Británii se věnovala tématu všímavosti a kognitivně-behaviorálním přístupům pro zvýšení osobní odolnosti a lepší zvládání pracovního stresu.

 • 11.15 – 11.45 Coffeebreak
 • 11.45 – 12.15 Yvonna Gaillyová / Ekologický institut Veronica: Ekologický aktivismus není jen pro mladé
  Už několikrát jsem byla pozvaná do knihovny, abych mluvila o některém z ekologických témat, kterými se zabývám. Ale nikdy mě nenapadlo, že budu mluvit ke knihovnicím a knihovníkům. A když už, tak by mě nikdy nenapadlo, že nebudu mluvit o tom, co dělám, ale o tom, proč to dělám. Proč se snažím přes třicet let chránit klima a jako babička čím dál víc. V příspěvku se dotkneme i toho, jak to souvisí s městem a udržitelností. S vesnicí samozřejmě taky, protože i na vesnicích jsou knihovny a i tam je potřeba chránit klima a být aktivní.
  Yvonna Gaillyová se již od 90. let zabývá ekologickou osvětou a vzděláváním a dlouhodobě se věnovala udržitelné spotřebě. Za své nejdůležitější téma ovšem považuje ochranu klimatu. S tématem globálního oteplování se spolu se svým mužem setkala při postgraduálním studiu fyziky už v roce 1984. Od té doby se oba věnují vzdělávání, osvětě a trochu i politice ochrany klimatu, externě vyučují na Fakultě sociálních studií a v současné době bývají nejstaršími účastníky klimatických protestů. Yvonna je ředitelkou Ekologického institutu Veronica, který působí v Brně a v Hostětíně. Byla u instalací solárních panelů v Bílých Karpatech i u stavby první české veřejné budovy v pasivním standardu, která slouží jako hostětínské sídlo Veroniky. Hostětín i Veronica už díky dlouhodobému úsilí pokročily na cestě k uhlíkové neutralitě a s radostí své zkušenosti sdílejí. I za to získala už před 15 lety Cenu Josefa Vavrouška.

 • 12.15 – 12.45 Mirjana Petrik / Město přátelské dětem: Participace dětí a mládeže v plánovacích procesech
  Participace se postupně stává samozřejmou součástí navrhování a plánovaní vystavěného prostředí a veřejného prostoru dnešních obcí a měst. A přestože má participace mnoho výhod a osvědčuje se v praxi, participace s dětmi a mládeží není zdaleka tak rozšířena a uplatňována a jejich role ve zlepšování našich měst zůstává výrazně podhodnocená. Děti a mládež tvoří významnou skupinu konečných uživatelů města a to, v jakém prostředí vyrůstají a do jaké míry jsou zapojovány do rozhodování a plánování lokality, ve které žijí, ovlivňuje jejich vztah k městu a jejich budoucí rozhodnutí. Nejen z tohoto důvodu hraje participace dětí a mládeže v kontextu měst, která chtějí být přátelská k dětem, zásadní roli.
  Mirjana Petrik je architektka, zakladatelka a předsedkyně neziskové organizace Město přátelské k dětem, z.s., který propojuje veřejnou správu, odborníky a mladé občany v projektech zaměřených na městské plánování, vzdělávání a participaci dětí a mládeže. Zabývá se participativními projekty zaměřenými na zkvalitňování městského prostředí, je odbornicí na participaci dětí a mládeže. Přednáší na Fakultě Architektury, ČVUT v Praze, kde zároveň vede výzkumné projekty zaměřené na problematiku plánování udržitelných měst. Spoluzakladatelka online platformy Architektura dětem (www.architekturadetem.cz) v rámci které organizuje každoroční mezinárodní konference Architektura dětem.

12.45 – 14.00 Pauza na oběd (program v Malém sále začíná již v 13.30)

Odpolední program – Udržitelnost ve městech

 • 14.00 – 14.30 Radan Haluzík / CTS Univerzita Karlova: Město naruby a město budoucnosti
  Na rubu našich metropolí je spousta vnitřních i vnějších periferií, vágního terénu a míst mezi místy, zarůstajících plevelem a křovím. Mnohé míjíme bez povšimnutí, jezdíme kolem nich do práce a přijdou nám, že zdánlivě „k ničemu nejsou“. Mnohá, aniž je k tomu kdo pověřil, na sebe spontánně nabrala řadu neviditelných funkcí… Ale zároveň jsou tu nové výzvy, jež naše města čekají v budoucnosti, která už bude ale spíše už zítra než pozítří: Města se stávají metropolemi nové znalostní ekonomiky, průmyslu imaginace i celé nové kreativní třídy, která chce žít jinak a jinak trávit volný čas i rekreaci. Na dveře zároveň klepe klimatická změna a požadavek ekologické udržitelnosti i odolnosti v případě krize a těžkých časů… Jak to vše promění místa mezi místy v městském systému?
  Coby sociální antropolog se Radan Haluzík věnuje studiu sociálního života věcí, architektury a vnitřních periferií měst, současných válek, jakož i dalším palčivým problémům našeho světa. Zajímají jej obecné otázky vztahu politiky a estetiky, to jak krása a krásno ovlivňují lidské motivace, cíle a jednání. Svůj dlouhodobý terénní výzkum etnických konfliktů v bývalé Jugoslávii a na Kavkaze zúročil v knize Proč jdou chlapi do války (Dokořán 2018). V Centru pro teoretická studia, kde pracuje, vedl tým věnující se vnitřním periferiím a přírodě našich měst, což vyústilo ve vznik knihy Město naruby: vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy (Academia 2020). Jeho další dlouhodobý projekt Velký dům – velký sen: vily ‚bohatých chudých‘ jako zpředmětnění tenzí globalizovaného světa se zabývá otázkou, jak globalizace mění bydlení a tím i život ve Východní Evropě a zemích globálního Jihu. Z tohoto výzkumu připravovaná kniha Turbo-Venkov: Nové domy a nové krajiny západního Balkánu vyjde patrně již v příštím roce v nakladatelství Academia.

 • 14.30 – 15.00 Karolína Kripnerová / Architekti bez hranic: Ne/přátelský veřejný prostor
  Jaký veřejný prostor nabízí naše města? Je vstřícný vůči celé společnosti? Kdo se na jeho utváření podílí a jakou roli mají nebo mohou mít architekti? Přednáška představí proměny současného veřejného prostoru, projevy tzv. nepřátelské architektury, které nás obklopují, ale i příklady dobré praxe.
  Karolína Kripnerová je architektka věnující se sociálním přesahům architektury. Přednáší, píše články a moderuje diskuse o tématech jako je veřejný prostor, bezdomovectví či dostupné bydlení. Je spoluzakladatelkou neziskové organizace Architekti bez hranic. Vyučuje na FA ČVUT a působí v ateliéru Kazimour Kripnerová architekti. V roce 2023 bude ve své výzkumné práci pokračovat díky Fulbrightovu stipendiu v USA.

 • 15.00 – 15.30 Ann Berit Hulthin / Norská asociace knihoven: Sustainability – Our Common Goal
 • 15.30 – 16.00 Coffeebreak
 • 16.00 – 17.30 Panelová diskuse: Udržitelnost „zdola“
  Panelová diskuze představitelů a představitelek kolektivů, které vzaly iniciativu do vlastních rukou. Reagují na problémy společnosti, uspokojují základní lidské potřeby komunitně. Jak se můžeme jejich aktivitami inspirovat? V čem si můžeme být partnery?
  Debatují zástupci a zástupkyně Bike Kitchen Praha, Energie lidem, Zdena – komunitní prostor v Holešovicích, Tři Ocásci a Fridays for Future.

Malý sál 13.30 – 16.30

Menšiny ve městech

 • 13.30 – 14.00 Blanka Klimešová / Pěšky městem: Město žije a prosperuje tam, kde jsou chodci
  Každý z nás je někdy chodcem. Chůze je základní způsob dopravy, je dostupná všem, nic nestojí a přináší řadu výhod lidem i městu. Chůze je společenská, zábavná a osvěžující. Chůze nabízí řešení pro dnešní města v ohrožená dopravním stresem a klimatickou krizí. Co potřebujeme, abychom v našem chodili rádi a abychom se na ulicích a náměstích cítili jako doma?
  Blanka Klimešová je koordinátorka projektů Bezpečné cesty do školy a Pěšky do školy a místopředsedkyně organizace Pěšky městem, z.s. V rámci uvedených projektů pracuje se školami na mapování jejich okolí, identifikaci nebezpečných míst a navrhování takových řešení, která podporují bezpečné a samostatné dopravování dětí. Propaguje pěší dopravu jako zdravý způsob každodenního cestování. Věnuje se analýze dat z dotazníkových šetření dopravního chování a jejich interpretaci.

 • 14.00 – 14.30 Natallia Allen a Anna Darašenka / InBáze: Město otevřené a rozmanité – budování nového domova
  Praha je otevřené a rozmanité město, které spoluvytvářejí všichni Pražané, včetně obyvatel, kteří mají migrační původ. Představíme činnost neziskové organizace InBáze z.s., její zkušenosti s budováním komunity a využitím potenciálu migrace. Zkusíme také odpovědět na otázky: jak lze podpořit přátelské soužití mezi všemi obyvateli hl. m. Prahy, co je princip mainstreamingu a jak může být pro knihovny užitečný.
  Natallia Allen působí v občanském sektoru od roku 2010 jako metodička, koordinátorka projektů, lektorka a interkulturní pracovnice. Spolupracovala s řadou NNO v ČR a zahraničí. V rámci své práce se věnuje především tématům vzdělávání, občanské angažovanosti a migraci. Je absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v oboru Studia občanského sektoru. V InBázi, z. s. pracuje jako vedoucí projektu zameřeného na podporu občanské a politické participace obyvatel Prahy s migračním původem.
  Anna Darašenka působí v neziskové organizaci InBáze jako vedoucí oddělení interkulturní a komunitní práce a projektová a event manažerka. Tématu komunitní práce se věnuje již od roku 2006 a sama se aktivně podílí na budování a rozvoji komunit a podpoře jejich růstu z úrovně místní komunity na občanskou. Je přesvědčena, že každá společnost potřebuje občany, kteří se zajímají o své okolí, o dění kolem sebe a o příležitosti, které lze využít.

 • 14.30 – 15.00 Ondřej Hudeček, Dana Pešková a Eva Vodičková: Jak na kvalitní život ve městě? Podporujte dobrovolnictví!
  Dobrovolníci a dobrovolnice jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci – ve svém volném čase a bez nároku na honorář pomáhají druhým. Dobrovolnické programy najdeme ve firmách, školách i dalších institucích, které podporují zaměstnance nebo studenty v tom, aby měnili svět k lepšímu. Dobrovolnictví je každodenní součástí nás všech. Pojďme mít dobrovolníky i v knihovnách. Nejen o fenoménu dobrovolnictví obecně a o tom, jak s dobrovolníky a dobrovolnicemi pracují v Městské knihovně v Praze, bude příspěvek koordinátorů dobrovolníků Evy, Ondřeje a dobrovolnice Dany.
  Ondřej Hudeček pracuje jako metodik Městské knihovny v Praze. Zaměřuje se především na témata mediálního vzdělávání a udržitelného rozvoje v knihovnách. Působí také jako koordinátor dobrovolníků. Absolvent antropologie a sociální ekologie.
  Eva Vodičková pracuje s dobrovolníky od roku 2013, zkušenosti nasbírala v Thomayerově nemocnici v Praze v Centru podpůrné péče. V říjnu 2016 nastoupila do Krajské knihovny Karlovy Vary, kde založila dobrovolnictví, v roce 2018 založila dobrovolnictví v Karlovarské krajské nemocnici, 2019-2021 vedla Regionální dobrovolnické centrum Instand. V roce 2019 byla u založení pracovní skupiny dobrovolnictví v knihovnách v sekci veřejných knihoven SKIP. Věnuje se komunitním činnostem, organizaci akcí, ale i lekcím pro studenty SŠ.
  Dana Pešková působila dlouhá léta v mediální sféře, naposledy poslala do světa dva nové časopisy ve společnosti RF Hobby (Můj čas na kafíčko pro ŽENY a Můj čas na kafíčko HOBBY). V roce 2019 absolvoval vzdělávání při České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) a stala se trenérkou paměti. Kurzy dobrovolnicky vedla v pobočce Městské knihovny v Praze Školská. Tady také začala její dobrovolnická činnost. Má 4 syny a na cestě je její 10 vnouče, které se narodí někdy v březnu 2023.

 • 15.00 – 15.30 Coffeebreak
 • 15.30 – 16.00 Petr Gibas / SOÚ AV ČR: Město a zahrádkové osady: nejednoznačná příroda v současném velkoměstě
  Příspěvek představí fenomén současného městského zahrádkaření a položí si otázku po vztahu zahrádkaření, městské přírody a politiky plánování a rozvoje města. Povíme si něco o historii zahrádkaření – v Praze, v Česku a Evropě – a ukážeme si, co se s městem a městskou přírodou děje, když zahrádkaření vzkvétá a když se osady z/ruší. Zahrádky použijeme jako vstup pro promýšlení, co to vůbec městská příroda je, co od ní můžeme jako obyvatelé měst očekávat, a co bychom jí za její služby mohli či měli nabídnout.
  Petr Gibas je vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR. Specializuje se na studium domova a vztah domova a bydlení v mezioborové perspektivě, věnuje se také otázkám spojeným s městem, jeho plánováním, rozvojem a rolí přírody v každodenním životě měst. Vedl výzkumy o zahrádkaření, kutilství a je autorem a spoluautorem řady publikací na související témata. V současnosti řeší výzkumný projekt o chytrých technologiích v domácnostech a připravuje knihu o městském zahrádkaření.

 • 16.00 – 16.30 David Drvota / Elpida: Senior – akční hrdina
  Proces vzdělávání seniorů prošel v posledních letech značnou obměnou. Senior už není jen pasivní divák a účastník přednášek, ale aktivní přispěvatel a spolutvůrce programu. Změnila se i nabídka vzdělávacích aktivit.
  David Drvota působí více jak 7 let v Centru Elpida, které nabízí vzdělávací a kulturní program pro seniory. Kromě provozního řízení projektu se zaměřuje na koncept IT akademie a jazykové výuky seniorů. Sám několik let vyučoval práci s IT v Centru Elpida.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA