Medaile Z. V. Tobolky

Medaile nese jméno po Zdeňku Václavu Tobolkovi (1874-1951), kterého zná knihovnická veřejnost jako autora Pravidel popisu prvotisků a tzv. Knihopisu, ale také jako zakladatele Státní knihovnické školy a osoby, která prosadila knihovnictví jako studijní obor na Univerzitě Karlově. Medaili uděluje Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven na základě návrhů členů SDRUK jedenkrát ročně u příležitosti konání konference Knihovny současnosti, a to ve dvou kategoriích:

– za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví,
– za celoživotní práci v českém knihovnictví.

Právo podávat návrhy na ocenění mají členové SDRUK. Návrhy posoudí komise zvolená Radou SDRUK. Je možno navrhnout osobnosti z knihoven a institucí nezávisle na členství ve SDRUK.

V roce 2020 nebudou medaile Z. V. Tobolky uděleny.

Přehled oceněných 2000 – 2019

FORMULÁŘE

Nominační formulář (docpdf)

Informace o zpracování osobních údajů zde.