Sál 2
13. 9. 2023
9:10 - 12:30

V bloku Průzkumy začneme s teoretickou částí týkající se dotazníkových šetření v knihovnách. Teoretickou část jsme si připravili společně s KISK. Praktickou část, která bude následovat, chceme naplnit příklady z knihoven, které v poslední době nějaké průzkumy dělaly. Budeme se ptát, za jakým účelem průzkumy dělaly, jaké použili nástroje a jakých výsledků na základě zjištěných problematik dosáhly.