Malá aula
13. 9. 2023
13:20 - 16:40
Garantky, moderátorky: Veronika Chruščová, Eliška Bartošová

Pojďme se přestat tvářit koženě. Předstírat, že se nám všechno daří, že všechno umíme, neděláme chyby a všichni nás milují. Jsme lidi, chybujeme, tápeme a občas narazíme. Ale taky se umíme odvázat, zkoušet nové věci a nebrat se příliš vážně. Témata, která na odborné konferenci patří do kuloárů, jsme vynesli na pódium. Přijďte se s námi podělit o svoje faily, kontroverze i neotřelé nápady.

13:20 – 14:05
Umění neúspěchu

Nikdy jste se nespletli? Nic nepokazili? To je zvláštní, protože chyboval Karel IV., Tomáš Baťa i Matka Tereza. Nezdarům, chybám a omylům se nevyhne nikdo z nás a nepochybně se stávají i v knihovnách. Není škoda, že se o tom nemluví? Z chyb se totiž většinou učíme snadněji než z úspěchů. Proč tomu tak je, jak se naučit chyby přijímat, tolerovat u svých kolegů a podřízených a v ideálním případě z nich i těžit? Přijďte se inspirovat.

Josef Hynek, emeritní rektor Univerzity Hradec Králové a současný děkan Fakulty informatiky a managementu UHK je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a britské University of Hull. Ačkoliv je vzděláním matematik, již více než dvacet let se s úspěchem věnuje vedení lidí. Proto mezi jeho odborné zájmy patří i leadership, komunikace a budování týmů. Spolu s Tomášem Studeníkem napsali knížku Umění neúspěchu s cílem zbavit Čechy strachu ze selhání a pomoci jim průšvihy lépe zvládat. Společně organizují kurzy Vědy o selhání.

14:05 – 14:40
Knihovny a neúspěch

Své nezdary a omyly a „nedopadlo podle představ“ představí několik organizací, třeba jejich odvaha vynést na jeviště svůj neúspěch povzbudí přítomné publiku se k tomuto prvnímu knihovnickému “failcampu” přidat. Těšíme se na vaše chyby.

14:40 – 14:50
Chceme z digitalizace dostat více než maximum (Petr Polanský, EXON)

Během krátké přednášky se dozvíte, jak v EXONu přistupujeme k digitalizaci kulturního dědictví, jaké skenery a softwarové nástroje využíváme, a jaký zajímavý digitalizační projekt nyní plánujeme. A třeba nám v tom pomůžete i Vy.

14:50 – 15:10 – PŘESTÁVKA

15:10 – 15:30
BLESKOVKY – Neobvyklé služby knihoven

15:30 – 15:50
Úpravy a škrty

Přednáška se bude zabývat historií vydávání některých klasických textů určených pro děti a mládež. Zaměříme se na povahu změn i na motivace, které k nim vedou.

Stefan Segi působí v Oddělení pro výzkum literární kultury na ÚČL AV ČR.  Dlouhodobě se zabývá problematikou populární literatury, cenzury, politické korektnosti a dalších regulačních mechanizmů.

15:50 – 16:40
Knihovny ve střetu – panelová diskuze

Knihovny jako aktivní prvky občanské společnosti se sami mohou stát objektem názorového střetu a musí si zvolit strategii, jak se v této situaci zachovat. Knihovna demokratická nebo despotická? A existuje neutrální knihovna? Vlastní zkušenost představí Krajská vědecká knihovna Liberec, Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Tábor, Knihovna Jiřího Mahena a Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje.