Knihovna jako společenská hra, která mění pravidla hry
Příspěvek na prvním dni konference

Rolfova prezentace bude zaměřena na to, jak uplatnit přístup „měnící hru“ pro rozvoj knihoven v klíčových oblastech, včetně technologií a inovací, prostor a zdrojů a veřejného účelu. Zapojení komunity, partnerství a metodologie Designing Thinking patří mezi klíčové koncepty zaměřené na vytváření komunitně relevantních současných služeb a programů knihoven. Na příkladech a postřezích vycházejících ze znalostí a zkušeností, které získal v Aarhusu a Seattlu, bude Rolf diskutovat o možnostech a příležitostech, které vidí pro budoucí roli veřejných knihoven.

Model 4 prostorů v knihovně
Workshop

Na základě dánského strategického modelu rozvoje knihoven budou účastníci workshopu zkoumat a diskutovat o čtyřech fyzických prostorech v knihovně: „Prostor pro inspiraci, Prostor pro učení, Prostor pro setkávání a Prostor pro představení“ a o tom, jak lze tyto prostory rozvíjet ve vztahu k funkčnosti a významu pro různé cílové skupiny.

Rolf Hapel je přidruženým instruktorem na iSchool Washingtonské univerzity v Seattlu, poté co v letech 2018-2020 působil jako profesor praxe v rámci programu „Distinguished Practitioner in Residence“. V letech 2006-2018 byl ředitelem Odboru služeb občanům a knihoven v dánském Aarhusu a v letech 1994-2006 městským knihovníkem. Vzděláním je knihovník a je držitelem magisterského titulu v oboru digitalizace a veřejné správy. Pracoval jako knihovník, zástupce ředitele, městský knihovník a ředitel ve čtyřech dánských městech.
Byl předsedou mnoha řídicích skupin, výborů a rad, napsal řadu článků a je mezinárodně uznávaným řečníkem v oblasti rozvoje a transformace knihoven. Působil jako expert v architektonických soutěžích na nové městské knihovny v hlavních městech Norska a Finska a spolupracoval se čtyřmi různými mezinárodními nadacemi jako poradce v oblasti knihoven. Mezi jeho pracovní úkoly patřilo vedení koordinačního orgánu dánské digitální knihovny, iniciování a plánování série konferencí Next Library, které se konají každé dva roky a díky nimž se Aarhus dostal na mapu jako jedno z inovačních ohnisek mezinárodního knihovnictví, spoluvedení vývoje souboru nástrojů Design Thinking Toolkit for Libraries s chicagskými veřejnými knihovnami a vedení vývoje a dokončení hlavní knihovny Dokk1 v Aarhusu. Tato uznávaná knihovna byla otevřena v roce 2015 a na Světovém knihovnickém a informačním kongresu 2016 získala ocenění Knihovna roku.