Sborník z kolokvia bibliografů

Sdružení knihoven ČR zřizuje odbornou Sekci pro bibliografii. Bibliografie patří k důležitým nástrojům uchování paměti. Její význam v současném proměnlivém světě, zahlceném informacemi různé kvality, dále narůstá. Bez ohledu na technické zpracování zůstává základem dobré bibliografie trpělivé shromažďování, jednotný popis a třídění záznamů, kde zkušenost bibliografa není nahraditelná žádným softwarem a to i přes nadějný vývoj umělé inteligence. Modernizace bibliografického řemesla je však nezbytná.

Sekce pořádá pravidelná kolokvia, 22. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů se konalo ve dnech 6. – 8. října 2019 v konferenčním sále Historického ústavu v Praze. Nabídlo příležitost ohlédnout se za minulostí oboru i představit z pohledu „kompasu v moři knih“ nové trendy v regionální a vlastivědné bibliografii. Kolokvium bylo tematicky zaměřeno na dějiny regionů v měnícím se světě a na odkaz osobností české a slovenské bibliografie.

E-sborník příspěvků z kolokvia připravila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.