Pro rok 2018 jsme vybrali blízkou zahraniční destinaci, odskočili jsme si v podstatě jen za humna
do Saska. Jestlipak jsou si blízké i naše knihovny? Tři dny stačily, aby účastníci navštívili sedm knihoven ve čtyřech německých městech.

V Drážďanech to byly vědecká knihovna Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) a městská knihovna
Zentralbibliothek im Kulturpalast. V Lipsku univerzitní knihovna BIBLIOTHECA ALBERTINA, městská knihovna a Německá národní knihovna. V Halle byla příležitost navštívit univerzitní a vědeckou knihovnu ULB a v Chemnitz městskou knihovnu v budově TIETR, bývalém obchodním centru.

Celou cestovní zprávu si můžete přečíst zde.