Vyjeďte se SDRUKem do zahraničí!

Sdružení knihoven ČR uspělo se svou žádostí o Erasmus+ grant, určený pro zaměstnance / zaměstnankyně členských knihoven na vedoucích pozicích.

Na jaro 2024 připravujeme skupinovou cestu do Dánska na týden pro 10 osob. K tomu bude v první polovině příštího roku k dispozici 8 individuálních mobilit (2x Španělsko*, 2x Nizozemí a 4x Německo).

Cílem je se v těchto zemích inspirovat, jak se knihovny mohou podílet na naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Věříme, že se nám skrze mobility managementu podaří obohatit nejen konkrétní členské knihovny, ale celé české knihovnictví, o nové know-how v tom, jak principy udržitelnosti promítnout do

  • výstavby, rekonstrukce a provozu knihoven, včetně příkladů revitalizací brownfieldů na objekty sloužící obyvatelům a komunitám,
  • aktivit a programů, které zapojují obyvatele a komunity, včetně nových formátů a služeb.

Organizační schůzka pro zájemce

Online setkání proběhne v pondělí 30. 10. od 10:00 pro zájemce o podrobnější informace o obsahu a organizaci zahraniční cesty.

Odkaz na ZOOM obdržíte na základě registrace.

Proč udržitelnost?

České knihovny se tématy udržitelného rozvoje koordinovaně zabývají od roku 2021, kdy probíhal celoroční vzdělávací cyklus Udržitelnost v knihovnách, ukončený mezinárodní online konferencí. Inspirativních příkladů, aktivit a formátů u nás nalezneme desítky. Na mapě Co dokáže knihovna (#udržitelnost) a webu Udržitelnost v knihovnách jsou poměrně dobře zmapované a knihovna, která se tématy a principy udržitelnosti chce zabývat, může najít cestu odpovídající jejím možnostem a kontextu. Věříme, že díky možnosti porovnat naše zkušenosti s těmi zahraničními, můžeme posílit sebevědomí i představivost knihoven v tom, jak do témat udržitelného rozvoje zapojovat obyvatele a komunity v rámci tradičních i inovativních formátů a služeb.

*V situaci, která je v mnohém podobná té naší, se nachází knihovny ve Španělsku. Udržitelnost, mediální a digitální gramotnost, občanská participace a celoživotní učení jsou tam žhavá témata, přičemž knihovny v jejich rozvoji brzdí legislativní a byrokratické překážky. Stručný report z XI. Národního kongresu veřejných knihoven, který probíhal 18. – 20. 10. v Pamploně, si můžete přečíst zde na Facebooku Sdružení knihoven.