Zápis z řádné Valné hromady_12. dubna 2017

Valná hromada Sdružení knihoven ČR zasedala v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Schválila plán činnosti a rozpočet na rok 2017. Dále pak diskutovala o celoživotním vzdělávání knihovníků a věnovala se i dalším tématům.

Zápis

Příloha zápisu č. 1

Pozvánka