Zápis z Valné hromady 15. 10. 2020

Valná hromada se konala netradičně až v říjnu a pouze ve virtuálním prostředí. Naštěstí tato forma setkání byla v čase pandemie možná. Valná hromada se věnovala rozpočtu sdružení, přípravě konference Knihovny současnosti 2020 a dalším činnostem.