Zápis z Valné hromady 18. 3. 2021

Valná hromada Sdružení knihoven ČR se i letos sešla pouze na online jednání, nicméně tato forma dovolila účast více delegátům, jednání se zúčastnilo 55 zástupců členských knihoven. Tito jednali o stavu financí, o rozpočtu pro rok 2021, plánu aktivit, včetně nového projektu podpořeného z tzv. Norských fondů: Sdružení knihoven ČR – Strategický partner českého knihovnictví.