Zápis z Valné hromady 19. dubna 2023

Valná hromada na svém jednání rozhodla o přeměně právnické osoby a schválila stanovy. Sdružení se tak stalo spolkem. Dále VH schválila vstup do Eblidy, další jednání se týkalo projektů, které SDRUK vede, ať už Digitální odysea nebo Česko-německé partnerství.

Pozvánka

Zápis

Usnesení

Nové stanovy