Zlatý Amos

Sdružení knihoven ČR poskytlo záštitu nad spoluprácí knihoven s anketou Zlatý Amos. Navázání spolupráce právě letos bylo nasnadě, neboť rok 2020 je zastřešen tématem: „Knihovny jako místa vzdělávání“.

Zlatý Amos je anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Do letošního 27. ročníku ankety přihlásili žáci a studenti rekordních 92 pedagogů. Celorepublikovému výběru Zlatých Ámosů předcházejí krajská kola ankety. Zlatý Ámos by se měl stát ambasadorem služeb knihovny směrem k žákům i ke kolegům. Pro spolupráci se Zlatým Ámosem je určena z každé krajské knihovny jedna kontaktní osoba, která má za úkol propojit obě organizace. Více informací najdete zde.