Zveme vás na seminář Regionální funkce knihoven 2019

Ve dnech 30. až 31. října 2019 se uskuteční tradiční seminář Regionální funkce knihoven v Pardubicích. Seminář je určen především krajským knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům.

Termín: 30. – 31. 10. 2019

Zahájení akce: 30. 10. 2019, 13:00 hod.

Prezence: 30. 10. 2019, 11:00 – 13:00 hod.

Předpokládané ukončení akce: 31. 10. 2019, 13:00 hod.

Místo konání: Kulturní dům Hronovická, Hronovická 406, 530 02 Pardubice, mapa

Účastnický poplatek: na dva dny činí 300 Kč, na jeden den 150 Kč.

Odborný garant: Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR a Knihovnický institut NK ČR

SpolupořadatelKrajská knihovna v Pardubicích

Kontaktní osoba: Mgr. Vladana Pillerová (vladana.pillerova@nkp.cz)

Program, přihlášku a další informace naleznete zde.