Bezpečnost a krizové situace v knihovnách

Aula
11. 9. 2024
13:20 - 16:40

Garantství bloku: 

Tomáš Foltýn a Lenka Maixnerová (Národní knihovna ČR)

Mezi základní principy každodenního fungování knihoven patří jistě otevřenost prostor, bezbariérovost a dostupnost služeb všem, kteří o ně projeví zájem. V jistém protikladu však tento přístup může narazit na další očekávanou základní hodnotu knihoven, kterou je pocit bezpečného prostředí. Nemusí jít přitom jen o mezní kritické situace, jakou byl útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy či před lety tragická smrt knihovnice v Horní Bříze, ale také o zdánlivě drobné incidenty například na úrovni vyhrocených slovních ataků, které mohou přijít jakýkoliv den či hodinu. Co můžeme udělat pro to, abychom se cítili v knihovnách bezpečně a zároveň si uchovali statut veřejných služeb veřejnosti? Jsme připraveni řešit konflikty nejen vůči třetím osobám, ale i v rámci našich pracovních týmů? Umíme vyhroceným situacím předcházet a víme jak si pomoci, když nějaká podobná situace nastane? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi v konferenčním bloku „Bezpečnost a krizové situace v knihovnách“.

13:20

Úvodní slovo

13:20

Zdeněk Orel – Krizová komunikace a kulturní instituce

Jak se na pracovišti cítit bezpečně? Každodenní pracovní i osobní činnosti nás přivádí nebo mohou přivést do situací, kdy se setkáme s osobou, která se chová nevhodně, je agresivní a může být nebezpečná nám, sobě i svému okolí. My, policejní vyjednavači, hovoříme o tzv. osobě v krizi. Krizová komunikace je zaměřená na zvládnutí rizikových situací při kontaktu s osobou, u které se začínají zvyšovat emoce, zvyšuje se pravděpodobnost napadení jiných osob anebo jde o osobu, která chce spáchat sebevraždu. A právě metody krizové komunikace jsou základními nástroji policejních vyjednavačů, kteří se s těmito osobami dostávají pravidelně do styku. Cílem přednášky je představit komunikační nástroj k vyřešení většiny krizových situací na pracovišti, jakým způsobem uklidnit agresivní osoby, jak se zaměřit na emoce protistrany, jak aktivně naslouchat, co říkat a co ne a jak celou vyhrocenou situaci uklidnit. Naši bezpečnost tak můžeme ovlivnit vlastním přístupem a nemusíme se spoléhat pouze na pomoc jiných…

Zdeněk Orel sloužil v české i francouzské armádě. Již téměř 30 let však pracuje jako policista, je zástupcem vedoucího Speciální pořádkové jednotky v Praze a je také policejním vyjednavačem. Podílí se na řízení různých mimořádných situací a osobně se účastnil i zákroku proti aktivnímu střelci v prosinci 2023 v Praze. Přednáší témata Měkké cíle, Krizová komunikace a další. „Pomáhat a chránit“ není pro něj jen pouhé motto…

13:40

Anna Vandasová – Krádeže v knihovnách a jak jim předcházet

V posledním roce došlo k nárůstu krádeží dokumentů v knihovnách po celé Evropě. Zloději se zaměřili zejména na díla významných ruských autorů z 19. století. Jednou z postižených knihoven byla i Národní knihovna České republiky. Určitě se však nejedná o ojedinělou situaci, v naší přednášce se budeme věnovat analýze podobných incidentů, jejich dopadu na kulturní dědictví, a především metodám, jak těmto krádežím předcházet. Diskutovat budeme také o roli veřejnosti a odborníků v ochraně knihovních fondů před nelegálními aktivitami. Přijďte s námi sdílet vaše zkušenosti i best-practices!

Anna Vandasová pracuje v Národní knihovně ČR, kde se věnovala strategii digitalizace, správě Národního konzervačního fondu a od roku 2021 působí jako ředitelka Odboru správy fondů. V rámci své činnosti se věnuje řadě vědecko-výzkumných projektů především v oblasti trvalého uchování fyzických dokumentů, například tématu regionálních mutací periodik či provenienčních znaků v novodobých fondech NK.

14:00

Ministerstvo vnitra

14:20

Michal Vymazal – Kybernetická bezpečnost v prostředí Národní technické knihovny

„Kybernetický perimetr NTK v současné době (budova NTK v campusu Dejvice, Praha 6) sestává z cca 140 informačních systémů (informačních aktiv), z nichž 20 je vyčleněno pro správu samotné budovy (SCADA, řídící systémy budovy, kamerové systémy, topení, voda, elektronická kontrola vstupu apod). Zbylých 120 informačních systémů zajišťuje chod NTK (informační systémy NTK, datové úložiště, web NTK, interní wiki, HR systémy, ID management, elektronická pošta, rezervační systém, platební systém, Národní repozitář, Czech ELIB, Digitální knihovna, Kramerius apod). Podpůrná aktiva pro tento kybernetický perimetr zajišťuje přibližně 700 (slovy sedm set) fyzických zařízení.Tento provoz je třeba monitorovat a průběžně vyhodnocovat. Účelem monitorování a vyhodnocování datového provozu je zjišťování výskytu kybernetických bezpečnostních událostí, optimalizace provozu, zjišťování příčin výpadků apod. Detekci kybernetických bezpečnostních událostí ukládá NTK Zákon o kybernetické bezpečnosti a to konkrétně v § 23 Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.“

Ing. Michal Vymazal pracuje v NTK jako Manažer kybernetické bezpečnosti. Absolvent ČVUT, hovoří plynně španělsky a anglicky. Je velkým fanouškem GPL nástroje Suricata, pro který (čas od času) sestavuje i signatury. Ve volném čase rád sportuje (hraje golf), čte si, cestuje nebo prostě jen poznává krásy neobjevených míst.

14:40

komerční vstup

14:50 - 15:10 - Přestávka

15:10 – 16:40

Panelová diskuze k bloku „Bezpečnost a krizové situace v knihovnách“

Moderovaná otevřená panelová diskuze, kde o daném tématu budou hovořit pozvaní hosté s aktuálními zkušenostmi či profesními kompetencemi. Účastníci jsou:

  • Eva Lehečková je česká lingvistka, bohemistka, vysokoškolská pedagožka, členka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2022 vykonává funkci děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Z této své pozice má praktické zkušenosti s řešením bezprecedentího bezpečnostního incidentu – útoku na studenty FF UK.
  • Zdeněk Orel sloužil v české i francouzské armádě. Již téměř 30 let však pracuje jako policista, je zástupcem vedoucího Speciální pořádkové jednotky v Praze a je také policejním vyjednavačem. Podílí se na řízení různých mimořádných situací a osobně se účastnil i zákroku proti aktivnímu střelci v prosinci 2023 v Praze. Přednáší témata Měkké cíle, Krizová komunikace a další. „Pomáhat a chránit“ není pro něj jen pouhé motto…
  • Ivana Kazdová Absolventka VOŠ Knihovnické v Brně. Od roku 1995 pracuje pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, kde postupně působila jako knihovnice v oddělení dospělých v Ústřední knihovně, vedoucí pobočky Na Křižovatce a na pobočce v Černých Polích a od roku 2018 zastává pozici vedoucí útvaru poboček a metodičky poboček s regionální působností.
  • Simona Rosínová je vedoucí bezpečnostního oddělení a členkou Krizového štábu Městské knihovny v Praze. Knihovny s řadou poboček a velkým množstvím aktivních uživatelů.
  • Tomáš Foltýn (moderátor) pracuje v Národní knihovně ČR od roku 2007. Za svou pracovní kariéru zde zastával řadu pozic v oblastech výzkumu a vývoje, správy fondů a digitalizace. Od 1. května 2024 je jejím generálním ředitelem