Knihovny současnosti 2024

Největší knihovnická konference v České republice je tu! 

Jaká jsme si pro 32. ročník konference připravili témata? Vstoupíme do světa knihoven, kde demokracie neznamená jen volby, ale otevřenou a ne vždy příjemnou debatu, a sdílení názorů. Kde digitalizace není jen strohým průvodcem moderní éry, ale spíše klíčem k novým možnostem a výzvám, které před námi leží, kde se bezpečnost stává klíčovým pojmem pro ochranu nejen našich dat, ale i naší identity a svobody. A nezapomínejme na life-balance, protože život není jen o práci, ale i o nalezení harmonie mezi prací, odpočinkem a osobním rozvojem.

Vítáme vás na největší knihovnické události v republice, kde knihovny překlenují minulost, přítomnost a budoucnost a staví mosty mezi tradicí a inovací, mezi jednotlivci a společností. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

17. listopadu 8, 779 00 Olomouc

10. – 12. 9. 2024

I letos nás čeká bohatý program s přednáškami, workshopy a diskusemi, které vám pomohou rozšířit své znalosti a získat nové nápady. Přijďte se inspirovat, navázat nové kontakty a užít si tuto jedinečnou konferenci a její elektrizující atmosféru!

Témata

  • Digitální občasnství
  • Bezpečnost a krizové situace v knihovnách
  • Hravá, otevřená a spolupracující knihovna
  • Life-balance v knihovnách
  • Knihovny jako kurátoři demokracie
  • Knihovna na tepu doby

Tato témata budou náplní letošního programu. Součástí budou i přednášky zahraničních hostů z Německa a Belgie, a další doprovodný program, společný zahajovací raut nevyjímaje.

Registrační poplatky

Registrace bude otevřena v červnu.

 

 Plné vložnéČlenové SDRUK
a studenti
EUR *
(přepočet z CZK)
Denní registrace
1. den1 490 Kč1 360 Kč59 €*
2. den1 810 Kč1 640 Kč71 €*
3. den1 000 Kč900 Kč40 €*
Vícedenní registrace
1. – 2. den2 550 Kč2 300 Kč100 €*
2. – 3. den2 130 Kč1 930 Kč84 €*
1. – 3. den2 690 Kč2 450 Kč106 €*

* faktura bude vydána po registraci na částku dle aktuálního přepočtu CZK/EUR.

Storno registrace nejpozději do 16. srpna 2024, poté již 100% úhrada účastnického poplatku.

Program

10. 9. 2024 (1. den | úterý)
Aula
12:00Registrace
13:00 – 13:30Oficiální zahájení
13:30 – 14:00Medaile Z. V. Tobolky
14:00 – 14:30Zahraniční keynote
14:30 – 15:00
(komerční přednáška)
15:00 – 15:30Přestávka
15:30 – 16:00

Bibliotheca inspirans

16:00 – 16:30Zahraniční keynote
16:30 – 17:00Zahraniční keynote
od 18:30
Zahajovací raut: Přírodovědecká fakulta UPOL
  

PŘÍSPĚVKY ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ BUDOU SIMULTÁNNĚ TLUMOČENY. SLUCHÁTKA K DISPOZICI U REGISTRACE.

11. 9. 2024 (2. den | středa)
Aula, Malé sály, workshopové místnosti
Pět programových bloků, semináře, workshopy – podrobnější rozpis bude zveřejněn později

Bibliotheca inspirans 2024

Předání ocenění a zveřejnění výsledků Bibliotheca inspirans 2024

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou letos ocení knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti rozvoje a wellbeingu pracovnic a pracovníků knihoven.

Digitální občan

Moderovaná diskuze s odborníky: Jak mohou knihovny pomoci se vzděláváním knihovníků, učitelů a široké veřejnosti ve spolupráci s DIA, MPSV, MŠMT přes projekt Jsem_v_kurzu? Mohou se stát knihovny partnerem státu při digitální transformaci? Pokud ano, co je k tomu třeba? Pokud ne, co tomu brání? Na tyto a další otázky Vám odpoví odborníci z DIA (Kuchař), MPSV (Profant, Horák) , MŠMT (Úlovec), MMR (Bartoš), NK ČR (Richter), SDRUK (Řehák), SKIP a další aktéři.

Bezpečnost a krizové situace v knihovnách

Mezi základní principy každodenního fungování knihoven patří jistě otevřenost prostor, bezbariérovost a dostupnost služeb všem, kteří o ně projeví zájem. V jistém protikladu však tento přístup může narazit na další očekávanou základní hodnotu knihoven, kterou je pocit bezpečného prostředí. Nemusí jít přitom jen o mezní kritické situace, jakou byl útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy či před lety tragická smrt knihovnice v Horní Bříze, ale také o zdánlivě drobné incidenty například na úrovni vyhrocených slovních ataků, které mohou přijít jakýkoliv den či hodinu. Co můžeme udělat pro to, abychom se cítili v knihovnách bezpečně a zároveň si uchovali statut veřejných služeb veřejnosti?

Hravá, otevřená a spolupracující knihovna

Pojďme se přestat tvářit koženě. Předstírat, že se nám všechno daří, že všechno umíme, neděláme chyby a všichni nás milují. Jsme lidi, chybujeme, tápeme a občas narazíme. Ale taky se umíme odvázat, zkoušet nové věci a nebrat se příliš vážně. Témata, která na odborné konferenci patří do kuloárů, jsme vynesli na pódium. Přijďte se s námi podělit o svoje faily, kontroverze i neotřelé nápady.

Life-balance v knihovnách

V knihovnickém prostředí, kde se prolínají požadavky na veřejnou službu s potřebou interního rozvoje, je nalézt správnou rovnováhu mezi pracovními povinnostmi a osobním životem výzvou. Je knihovničina poslání nebo shit work? Diskuze s odborníky i příklady z praxe, sdílení osvědčených postupů a nástrojů efektivního časového managementu specificky pro knihovní prostřed

Knihovny jako kurátoři demokracie

V době, kdy je informací dostatek a je snadné je konzumovat bez ohledu na jejich kvalitu či původ, představují knihovny zvláštní případ instituce, která do veřejného prostoru vstupuje s kurátorským dohledem, který je nutný jak z důvodů praktických tak i etických. Jedná se přitom o velice citlivý proces i vzhledem k současné polarizaci společnosti v otázkách jako je migrační krize, pandemie Covid-19, válka na Ukrajině, globální změna klimatu nebo volba prezidenta. Odborné kurátorství v knihovnách umožňuje veřejnosti přístup ke kvalitním informacím a zdrojům, které jsou filtrovány a prezentovány s ohledem na jejich společenskou a uměleckou relevanci. Tímto způsobem knihovny nejen že plní svou tradiční úlohu uchovatelů a poskytovatelů informací, ale stávají se také aktivními kurátory vzdělávacích a kulturních aktivit, které obohacují a rozvíjejí společnost. Je tedy nezbytné zkoumat a zhodnotit, jaký přínos má kurátorství v knihovnách v dnešní době a jakým způsobem může pomoci společnosti lépe porozumět a reagovat na současné výzvy a změny.

12. 9. 2024 (3. den | čtvrtek)
Aula
9:00 – 13:00Milníky a pilíře: