Hravá, otevřená a spolupracující knihovna

Malý sál 2
11. 9. 2024
9:10 - 12:30

Garantky bloku:

Dana Petrýdesová (Krajská vědecká knihovna v Liberci)
Jana Sikorová (Městská knihovna Znojmo)

Hravost, otevřenost a spolupráce jako šance pro budoucnost knihoven. Různé úhly pohledu – teoretický i praktický, příklady z praxe. Otevřeme témata jako gamifikace a její využití v prostředí knihoven, otevřenost prostorová i myšlenková, spolupráce na různých úrovních a její důležitost pro působení v místě i regionu.

program dolaďujeme

9:10

Úvodní slovo

Dana Petrýdesová vystudovala ÚISK při FF UK, od roku 2001 pracuje v Krajské vědecké knihovně v Liberci, od roku 2021 je její ředitelkou. Ve své činnosti se soustřeďuje na profilování liberecké knihovny jako místa vzdělávání pro všechny cílové skupiny, centra kultury a komunitního života.

Jana Sikorová je ředitelkou MěK Znojmo. Absolvovala VOŠIS v Brně, při práci vystudovala na Katedře informačních studií a knihovnictví MU obor Knihovnictví a informační služby a v současné době tam studuje také online bakalářský program Design informačních služeb. V MěK Znojmo začínala na pobočce Holandská, kterou automatizovala a věnovala se především práci s dětmi. Později působila jako vedoucí regionálního oddělení, kde se zabývala podporou i rozvojem činnosti knihoven na Znojemsku. Je vášnivá čtenářka, milovnice života, výzev, dvojsmyslného humoru a máma 2 dětí.

9:15

Podpora imaginace při strategickém plánování v knihovnách – PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Naše generace prý ztrácí schopnost přemýšlet o utopických budoucnostech. Ty dystopické si ale dovedeme představit snadno. V příspěvku zazní několik metod a příkladů, jak podpořit kolektivní imaginaci v institucích, které se zabývají kolektivní pamětí, a využít ji pro strategické plánování.

Ladislava Zbiejczuk Suchá působí na Katedře informačních studií a knihovnictví, kde se zabývá především metodologiemi a metodikami pro design informačních služeb a uživatelský výzkum. Vede aplikované projekty, které si kladou za cíl zlepšovat veřejné služby za pomoci designu a technologií, propojuje a mentoruje lidi a projekty z oblasti veřejných služeb, akademie, businessu i nezisku.

9:30

Generace H(ra) aneb čtení hrou. Od hraní po četbu v knihovně – Marcin Skrabka

Polské knihovny již mnoho let využívají videohry, deskové hry a literární hry na chytrých zařízeních k propagaci čtení a budování třetího místa pro nečtenáře. V průběhu prezentace zazní informace o nejnovějších trendech z Polska v oblasti gamifikace knížek a způsobech jejího využití v knihovnické praxi, především v zapojení nečtenářů a ve vzdělávání. Gamifikace je velmi důležitá z pohledu generace Y (Millenials) a z pohledu generace Z a Alfa (iGen), které potřebují odlišné způsoby motivace a posilování zájmu o čtení. Nezapomeňte chytré telefony, protože budeme hrát!

Přednáška proběhne v češtině.

Marcin Skrabka (1978) – právník, ředitel nakladatelství Vratislavské Univerzity (www.wuwr.eu), nezávislý analytik a konzultant pro nakladatelský trh. Byl novinářem, knihkupcem a knihovníkem. Mnoho let pracoval jako nakladatel ve Wolters Kluwer Polska a v Young Digital Planet (Sanoma Learning). Stipendista MkiDN (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) v oblasti správy kultury a podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti kultury.

V rámci nadace Good Culture (www.goodculture.pl) a projektů Good Books (www.goodbooks.pl) a Good Games (www.goodgames.pl) řadu let spolupracuje s knihovnami, nakladateli mj. v oblasti zvyšování počtu odběratelů, propagace čtení, marketingu nebo implementace nových technologií. Autor řady školení a workshopů pro zaměstnance knihoven, nakladatelství, knihkupectví,  kulturních jednotek a škol. Zajímá ho také implementace moderních byznysových modelů, optimalizace výdajů a nové technologie pro nakladatelský a vzdělávací trh.

10:00

Knihovny v časech Ludic century – Petr Jezevec Pouchlý

Dvacáté století bylo stoletím informací a to současné je stoletím hry. Herní průmysl překonal už dávno filmový a hudební dohromady. Násobně. Hra se stala nosičem příběhu, který mění čtenáře na spolutvůrce. Marketing znásilnil herní principy na
velmi efektivní podporu prodejů. Současné generace tráví digitálními hrami většinu volného času. Proč si lidé hrají? A co si z toho můžete vzít vy pro vaši práci a design knihoven?

Jezevec Kreativec, designér a tvůrce herních řešení. Míchá zkušenosti ze světa neziskovek, komunitních a kulturních projektů i soukromého podnikání v designérském studiu Court of Moravia. Ze všech světů si bere to nejlepší pro budování komunit, vedení týmů a tvorbu nezapomenutelných zážitků. Dost bláznivý, aby neztratil kontakt s generací Z, a dost trpělivý, aby uměl její potřeby přeložit generacím starším. A veskrze dostatečně racionální, aby tyto aktivity uměl proměnit na trvale udržitelné projekty.

10:20

Zážitkový program DemoHráč v knihovně – Lída Houdková

Představení programu DemoHráč, který dokáže za dva dny u teenagerů dle analýzy dopadu zvýšit zájem o svět kolem sebe, ochotu zapojit se tam, kde je třeba, a brát demokracii jako něco hodnotného, o co je fajn pečovat. Program byl testován knihovnou v Břeclavi a jeho podrobná metodika je volně k dispozici i dalším knihovnám. V příspěvku se dozvíte, jak konkrétně vypadá a jak je možné jej využívat.

Lída Houdková, lektorka a metodička Prázdninové školy Lipnice. Dlouhodobě se věnuje pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice tvorbě, realizaci a šíření programů, které napomáhají aktivizaci mladých lidí. Její další vášní jsou kurzy věnované metodám zážitkové pedagogiky, které vyučuje na otevřených kurzech pro odbornou veřejnost.

10:40 - 11:00 - Přestávka

11:00 – 11:10

komerční vstup

11:10

Rekonstrukce obecních knihoven jako výzva pro studenty architektury – Ing. arch. Jan Kratochvíl, Mgr. Lenka Dostálová

Od roku 2019 spolupracuje Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven s 
Fakultou architektury VUT v Brně na návrzích rekonstrukcí obecních knihoven v
Jihomoravském kraji. Projekt propojuje knihovníky a zřizovatele s budoucími architekty
a je báječným příkladem multioborové spolupráce. Příspěvek představí metody a
nejzajímavější práce studentů vytvořené v rámci ateliérového zadání Knihovna pro 21.
století.

Ing. arch. Jan Kratochvíl (*1978)
Autorizovaný architekt, šéfredaktor internetového portálu Archiweb.cz, pedagog FA
VUT, Ústavy navrhování a zobrazování. V rámci předmětu Veřejné stavby přednáší
studentům o knihovnách, které je pak učí navrhovat, respektive rekonstruovat.

Mgr. Lenka Dostálová (*1976)
Na Slezské Univerzitě v Opavě vystudovala knihovnictví a v oboru pracuje od roku 2006.
Od roku 2019 působí v Moravské zemské knihovně v Brně v Metodickém centru pro
výstavbu a rekonstrukci knihoven.

11:30

Knihovna v Křišťálovém údolí – PhDr. Dana Petrýdesová

Krajská vědecká knihovna v Liberci již 3 roky participuje na celokrajské kampani Libereckého kraje s názvem Crystal Valley. Tuto aktivitu vnímá jako příležitost přispět k posilování regionální identity a zapojit se do zviditelňování lokálních tradic, knihovna se zároveň stala důležitým a vyhledávaným partnerem celokrajské kampaně. Příspěvek představí uvedenou kampaň a vybrané aktivity realizované knihovnou nebo ve spolupráci knihovny a dalších subjektů.

Dana Petrýdesová je vystudovala ÚISK při FF UK, od roku 2001 pracuje v Krajské vědecké knihovně v Liberci, od roku 2021 je její ředitelkou. Ve své činnosti se soustřeďuje na profilování liberecké knihovny jako místa vzdělávání pro všechny cílové skupiny, centra kultury a komunitního života.

11:50

Praha – Město literatury

Spolupráce není nikdy dost

Jen pár slov o UNESCO, Králíčkovi JOJO, Seifertovi, Kafkově domě, básnících, ICORN, e-knihách, zvířecí záchrance, Lvově, Sarah Perry, vycházkách…

Městská knihovna v Praze se dlouhodobě věnuje rozvoji a budování zahraničních vztahů. Jedním z dobrých příkladů takové aktivity je její projekt Praha město literatury, který od roku 2014 koordinuje členství Prahy v síti Creative Cities of Literature UNESCO a od roku 2024 také členství v síti ICORN. Příspěvek ve stručnosti představí obě tyto sítě a jejich činnost. A také seznámí s některými ze zásadních programů, kterým se věnuje. Tedy třeba rezidenční program, projekt městského básníka, nebo nově zahájený záchranný program pro pronásledované zahraniční autory.

Kateřina Bajo pracuje v Městské knihovně v Praze více než dvacet let. Od roku 2012 je vedoucí projektu Praha město literatury, jehož činnost se zaměřuje nejenom na zahraniční spolupráci v rámci sítí kreativních měst UNESCO a sítě ICORN, ale také na podporu spolupráce pražských literárních institucí.

12:10

Bleskovky

12:30

Závěr