Milníky a pilíře

Aula
12. 9. 2024
9:00 - 13:00

Garantství bloku:

Kateřina Janošková (Masarykova veřejná knihovna ve Vsetín) a

Tomáš Kubíček (Moravská zemská knihovna v Brně)

Společenská i formální role knihoven v digitálním začleňování a v designování služeb knihoven pro e-Gov
Knihovny jako partner státu při digitální transformaci
Umělá inteligence ve službách knihoven a jejich společné směřování
– debata / panel s odborníky
– odborné příspěvky ve společensko filozofickém duchu

změna programu vyhrazena

9:00

Přivítání posledního dne

9:05

Kult na několik kliknutí: elektronické odevzdávání statistického výkazu Kult (Michal Denár, Vit Richter)

NIPOS ve spolupráci s Knihovnickým institutem NK ČR připravuje zásadní změnu zpracování a sběru statistický dat o činnosti veřejných knihoven. Způsob, kterým každoročně tisíce knihoven odevzdává statistický výkaz Kult se dlouho neměnil. Myslíme si, že nazrál čas tento proces aktualizovat. Představíme nové řešení, které má ambice zkrátit čas nutný k vytvoření výkazu a především výrazně zjednodušit jeho podání. Změna na první pohled možná malá, v důsledcích však zásadní, protože se dotkne většiny knihoven.

9:15

Knihovník edukátor: představení nového studijního programu 
(Veronika Laufková, Monika Horáková, Tomáš Kubíček)

Informace o koncepci nového magisterského studijního programu (Edukace v knihovnictví), který se připravuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a je založen na rozvoji kompetencí, které souvisejí s aktuální transformací knihoven v komunitní, vzdělávací a kulturní centra obcí.

9:35

Debata
Knihovny v digitálním světě – digitální svět v knihovnách

Digitalizace státní správy a začlenění knihoven do procesu digitalizace správy, možnosti participace na projektu Digitálního občana, vzdělávání v digitálních dovednostech v knihovnách a knihovnami, společenská očekávání – a nejenom o tom budou debatovat hosté Petra Koubského, novináře a redaktora Deníku N pro vědu a techniku: 
Ivan Bartoš (vícepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj), Pavlína Tassanyi (vedoucí školicího centra EOSC CZ, metodička pro specializované akademické služby, lektorka mediální a digitální gramotnosti se zkušenosti v práci v knihovnách), Kamila Plisková (lektorka zaměřující se na oblast vzdělávání mediální a informační gramotnosti, knihovnice a nově koordinátorka pro digitální služby knihoven ve vztahu ke státní správě), Adriana Dergam (členka Výboru pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády pro lidská práva působí v oblasti zásahů do lidských práv způsobených vývojem a užíváním nových technologií a zabývá se širokou škálou témat. V oblasti digitálního vyloučení se interdisciplinární výbor, ve kterém jsou nejen zastoupeny občanská společnost, akademie a veřejný sektor, ale i firmy, věnuje identifikaci a upozorňování na rizika spojené s digitalizací a technologiemi), Radka Bystřická (ředitelka organizace Sdružení VIA, které se zabývá digitalizací neziskového sektoru. V roce 2021 a 2023 vedla průzkum mapující stav digitalizace a technologické potřeby neziskových organizací, včetně knihoven).

10:45 - 11:10 - Přestávka

11:10

Čas pro Čtenáře a Duhu

(Roman Hájek a Jan Lidmila)

11:25

Digitalizace života – krásný nový svět či cesta do poroby? (Stanislav Komárek)

Digitalizace je hned po vynálezu písma největším přelomem všech dob v oblasti administrativy. Dává možnosti, které zde nikdy nebyly a skýtá nebezpečí, která zde rovněž nikdy nebyla. Bude digitální poroba tužší, než jiné dosud známé její formy? Není pochyb, že lze spíš vyjednávat s Džingischánem než než s umělou inteligencí. Není možnost chybovat nejzákladnějším znakem lidství?

12:05

Etické otázky AI – Etika, psychologie a právo v AI (Marek Orko Vácha)

Etické otázky se v souvislosti s technologickými změnami a s nástupem nejen robotů, ale hlavně umělé inteligence dostávají do popředí a budou klíčové i v blízké budoucnosti. Jak vnímat a jak si nastavit etický rámec pro dobu, kdy AI vstupuje do našich životů v práci i v osobním životě?

13:00

Rozloučení s otázkami jak se mi líbila KKS?