místnost v přízemí
11. 9. 2024
9:00 - 17:30

9:00 – 10:00 Aktivní start do nového dne

10:30 – 12:00 Národní knihovna ČR s Vámi diskutuje o své nové strategii

9:00 – 10:00

Aktivní start do nového dne

V ranní cvičební lekci využijeme židli jako cvičební pomůcku ke správnému napřímení našich zad, uvolnění svalů obličeje a krku, rozpohybování hrudníku a nastartování těla pro nadcházející den.
S sebou – pohodlný oděv, froté ručník

Tohle cvičení by měl zvládnout každý bez převlékání do sportovního, stačí si zout boty a mít pohodlný oděv (lekce se cvičí buď na boso nebo v ponožkách)

Lektorka: Mgr. Iva Horatlíková – knihovnice, certifikovaná pohybová specialistka a vyznavačka pozitivního a aktivního způsobu života

10:30 – 12:00

Národní knihovna ČR s Vámi diskutuje o své nové strategii

Národní knihovna ČR se na počátku roku 2023 rozhodla sestavit svou novou strategii definující její rozvoj v následujících čtyřech letech. Tvorba této strategie nám přitom nebyla po dlouhých letech přímo předepsána naším zřizovatelem – Ministerstvem kultury ČR. Ba právě naopak, šlo o jednoznačné interní rozhodnutí instituce. Začali jsme ji připravovat hlavně z vlastní potřeby sebe definování organizace, nutnosti mít v rukou oporu při dalších jednáních s našimi partery či v rámci advokacie vůči decizní sféře, potřeby disponovat opěrným pilířem pro prosazování svých kroků směrem k širší veřejnosti, a také jako oporu pro všechny kroky, které budeme v blízké budoucnosti podnikat. Tento přístup měl také zásadní vliv na proces vzniku strategie, neboť se od prvních tezí jednalo o kolektivní dílo pracovních týmů napříč organizační strukturou knihovny, do nichž byli zapojeni jak vedoucí pracovníci, tak pracovníci řadoví, starší i mladší generace pracovníků knihovny. Obsah strategie je rovněž pevně provázán s vnějšími a vnitřními faktory, které budou knihovnu ovlivňovat, a složitým procesem mnohdy výbušných diskusí o strategických dilematech, které knihovnu tíží. V průběhu diskuze si budete moci s námi popovídat a dozvědět se informace nejen o klíčových oblastech rozvoje Národní knihovny ČR, o krocích, které nás čekají, a o cílech, kterých chceme dosáhnout, ale také o tom, jakým způsobem prošla Národní knihovna samotným procesem tvorby strategie. Přijďte a zjistěte, kam směřuje moderní národní knihovna, jaké jsou její vize a čeho chce dosáhnout v klíčových oblastech své činnosti. A především: Tvořte knihovnu s námi. Tu NÁRODNÍ!

Další program bude upřesněn