Šárka Atzenbeck

Aula
10. 9. 2024
16:00 - 16:30

Knihovna na tepu doby

Po nás potopa? Udržitelnost v knihovnách na příkladu Städtische Bibliotheken
Dresden (Městské knihovny Drážďany)

Šárka Atzenbeck je od roku 2022 vedoucí knihovny Zentralbibliothek (SBD/Městské
knihovny Drážďany). Iniciovala partnerství SBD a Knihovny města Ostravy KMO v rámci kooperačního projektu, který finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Šárka Atzenbeck je germanistka a bohemistka. Studovala ve Freiburgu/Breisgau a v Berlíně. Žije a pracuje v Drážďanech, kde působila mj. jako projektová manažerka festivalu Dny české a německé kultury. Má tři dvojjazyčné děti a (nejen) díky nim se intenzivně zajímá o téma vícejazyčnosti a osvojování si jazyků. Je zakladatelkou České školy bez hranic (ČŠBH) v Drážďanech.