Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2021

Pardubice 20. – 21. 10. 2021

Seminář pořádá sekce pro regionální funkce SDRUK a Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích.

Seminář je určen především krajským knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům.

V současné době připravujeme seminář jako fyzické setkání. V době jeho konání bude nezbytné respektovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví. V případě zhoršení pandemické situace se seminář uskuteční v online prostředí.

Místo konání: Dům hudby, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Účastnický poplatek: na dva dny 350 Kč, na jeden den 175 Kč (bude vybírán na místě při registraci)

Odborný garant: Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR a Knihovnický institut NK ČR

Spolupořadatel: Krajská knihovna v Pardubicích

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Macháčková (lucie.machackova@nkp.cz)

Registrace: přihlašujte se pomocí formuláře umístěného zde. Registrace bude ukončena 10. 10. 2021.

Moderují:

 • Dana Petrýdesová, předsedkyně Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR
 • Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR

Program

Středa 20. 10. 2021 
11:00 – 13:00 Prezence
13:00 – 14:50Zahájení
I. blok „Podpora od zřizovatelů, další možnosti podpory knihovnám“
 • Kulatý stůl se zástupci krajů na téma Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021 –2027 a regionální funkce knihoven
 • Dotační investiční příležitosti pro knihovny z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Rozvoj venkovských knihoven v nových operačních programech ve spolupráci s MAS, Mgr. Petr Čáp
 • Národní program obnovy a knihovny, Mgr. Blanka Skučková, Ministerstvo kultury
14:50 – 15:20Přestávka
15:20 – 17:00II. blok „Komunitní aktivity, bezbariérovost, podpora čtenářství“
 • Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven: aktuality a příklady dobré praxe, Mgr. Lenka Dostálová, Moravská zemská knihovna
 • Projekt „Krajská rodinná politika“ Jitka Chrtková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Výsledky průzkumu dostupnosti služeb knihoven osobám se specifickými potřebami v ČR 2020, Mgr. Eva Cerniňáková, JABOK
 • Ať už přijde do knihovny kdokoliv, Mgr. Helena Hubatková Selucká, Knihovna Jiřího Mahena, Brno
 • Udržitelný rozvoj jako komunikační téma českých knihoven. A jak dál? Mgr. Martina Košanová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje; Mgr. Ondřej Hudeček Ph.D.,Městská knihovna v Praze
 • Vše, co jste chtěli vědět o projektu Bookstart S knížkou do života a báli jste se zeptat, Mgr. Barbora Čižinská, Bc. Kateřina Hubertová, Knihovna města Hradec Králové
Čtvrtek 21. 10. 2021 
8:15 – 10:40III. blok „Aktuality z AKS“
Aktuality z oblasti automatizovaných knihovních systémů

IV. blok „Informační technologie, vzdělávání, granty“
 • Jak zapojit knihovny do využívání služby DNNT, PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
 • Zapojování knihoven do portálu Knihovny.cz, PhDr. Martin Krčál, Moravská zemská knihovna
 • Jak využívat a obohacovat soubor národních jmenných autorit, PhDr. Petra Šťastná, Národní knihovna ČR
 • Nejčastější chyby v žádostech o dotaci (zaměřeno na dotační řízení Knihovna 21.století a VISK 3), Mgr. Soňa Poláková, Ministerstvo kultury
 • Jak se (nejen) roboti zabydleli na Půdě Městské knihovny v Poličce, Ing. Hana Šandová
 • Aktualizace profese „knihovník“ v Národní soustavě kvalifikací, Mgr. Roman Giebisch, PhD., Národní knihovna ČR
10:40 – 11:10Přestávka
11:10 – 14:00V. blok „Příklady dobré praxe, spolupráce s veřejnou správou“
 • Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven 2020, PhDr. Vít Richter, Mgr. Vladana Pillerová, Národní knihovna ČR
 • Sledování standardu vzdělávání u pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje, Mgr. Petra Ševčíková, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 • Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit jako nová regionální služba na příkladu knihoven v Jihomoravském kraji, Mgr. Monika Kratochvílová, Moravská zemská knihovna
 • Standard spokojenosti uživatelů – průzkumy v neprofesionálních knihovnách Zlínského kraje, Ing. Jana Tomancová, Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně
 • Koncepce rozvoje knihoven: do knihoven a pro knihovny, Mgr. Eliška Bartošová, Katedra informačních studií a knihovnictví MU
 • Komunikujeme se starosty, PhDr. Marie Šedá. Knihovnický institut NK ČR
 • Příručka pro začínající ředitele, PhDr. Marie Šedá, Knihovnický institut NK ČR
Aktuality a závěr

Podrobné možnosti ubytování zde.