• Termín: 23. ledna 2023, 9:30 – 17:30
 • Místo: Velký a malý sál Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze (Mariánské nám. 98/1, Praha 1) – vstupujte hlavním vchodem zcela vlevo nebo vpravo a po schodech dolů

Po registraci je konference zdarma.

Registrace na konferenci je již uzavřena.

Zažijete konferenci, která se bude věnovat udržitelnému životu ve městě a komunitám. Konferenci, která je celá o knihovnách, přesto zde nejsou přednášky o knihovnách. Knihovny jsou obýváky měst, kulturní a sociální zázemí jeho obyvatel. Přijďte si poslechnout, jak svá města zabydlit.

Tohle město není pro všechny!

Ale mohlo by být. Do jeho ulic se vejdou chodci, cyklisti, zahrádkáři, hipsteři, senioři, děti, ženy, automobilisti, kulturisti, botanici, bezdomovci, turisti, náplavy i záplavy.
Víte, co se říká… že město není nafukovací. Tak se pořádně nadechněme!

PROGRAM

Registrace účastníků (v předsálí): 9:00 – 9:30
Velký sál: 9:30 – 17:30
 • 9:30 – 10:00 – Zahájení, úvodní příspěvky
 • 10:00 – 10:45 – Czech-Norwegian Library Association Partnership / Ann Berit Hulthin
 • 10:45 – 11:15 – Jak posilovat svou osobní odolnost / Lucie Zernerová
 • 11:15 – 11:45 – Coffeebreak
 • 11:45 – 12:15 – Ekologický aktivismus není jen pro mladé / Yvonna Gaillyová 
 • 12:15 – 12:45 – Participace dětí a mládeže v plánovacích procesech / Mirjana Petrik
 • 12:45 – 14:00 – přestávka na oběd (program v malém sále začíná již v 13:30)
 • 14:00 – 14:30 – Město naruby a město budoucnosti / Radan Haluzík
 • 14:30 – 15:00 – Ne/přátelský veřejný prostor / Karolína Kripnerová
 • 15:00 – 15:30 – Sustainability – Our Common Goal / Ann Berit Hulthin
 • 15:30 – 16:00 – Coffeebreak
 • 16:00 – 17:30 – Panelová diskuze: Udržitelnost „zdola“ 
Malý sál: 13:30 – 16:30
 • 13:30 – 14:00 – Město prosperuje a žije tam, kde jsou chodci / Blanka Klimešová
 • 14:00 – 14:30 – Město otevřené a rozmanité – budování nového domova / Natallia Allen a Anna Darašenka
 • 14:30 – 15:00 – Jak na kvalitní život ve městě? Podporujte dobrovolnictví! / Ondřej Hudeček, Dana Pešková a Eva Vodičková
 • 15:00 – 15:30 – Coffeebreak
 • 15:30 – 16:00 – Město a zahrádkové osady: nejednoznačná příroda v současném velkoměstě / Petr Gibas
 • 16:00 – 16:30 – Senior – akční hrdina / David Drvota

Program podrobněji zde.

Změna programu vyhrazena.

Neformální setkání pro účastníky (zatrhněte v registraci) se uskuteční v neděli 22. ledna večer. Detaily zašleme emailem.

Konference se koná za podpory Fondů EHP a Norska, prostřednictvím projektu Sdružení knihoven ČR – Strategický partner knihoven v ČR, ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a Národní knihovnou.

Do černého

Městská knihovna v Praze pořádá od roku 2015 konferenci Do černého, která přináší inspirativní podněty nejen knihovníkům a knihovnicím z celé České republiky. Cílem konference není nabízet konkrétní odpovědi či návody, účastníci si spíše odnáší otázky a inspirace pro další přemýšlení. Nově se konference zaměřuje na výzvy, kterým čelí nebo v blízké budoucnosti budou čelit naše města. Společně s odborníky z akademického prostředí, veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru přemýšlíme, jak tyto výzvy zvládnout ve prospěch všech, kdo ve městech žijí.

Udržitelnost v knihovnách

Hlavním komunikačním tématem knihoven pro roky 2021 a 2022 je udržitelnost, resp. Cíle udržitelného rozvoje formulované Organizací spojených národů.
Rok 2021 byl zaměřen zejména na posílení kapacit knihoven, aby si mohly najít vlastní cestu k naplňování Cílů a zapojit do ní své uživatele. Proběhl k tomu celoroční vzdělávací cyklus sestávající z celkem 11 společných akcí (webináře a workshopy) a zhruba 45 společně strávených hodin. Zapojilo se celkem 37 knihoven. V prosinci tento cyklus uzavřela mezinárodní konference Udržitelnost v knihovnách 2021 – Veletrh sdílení a partnerství ke splnění Cílů udržitelného rozvoje. V roce 2022 měly knihovny možnost čerpat z hotových metodik, návodů i předpřipravených grafických podkladů a samy ukázat, jakým způsobem k Cílům udržitelného rozvoje přispívají a jak je mohou naplňovat i jejich uživatelé.

Za projektem Udržitelnost v knihovnách stojí více než tři roky skupina knihovníků a knihovnic se zájmem o udržitelný rozvoj. Cílem této iniciativy je prozkoumat možnosti českých knihoven v naplňování Cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim tyto cíle zavádět do praxe a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

ZA PODPORY FONDŮ EHP A NORSKA


 

VE SPOLUPRÁCI

ZÁŠTITA