Hledá se paní Tobolková a pan Tobolka

Sdružení knihoven ČR i letos hledá muže a ženy českého knihovnictví, kteří svým nadšením, erudicí a ochotou sdílet posouvají služby knihoven dál a do vyšších levelů. V rovině inovací služeb, v rovině celoživotních úspěchů a trpělivé práce, v rovině badatelské, v rovině legislativní i technologické. Hledáme ženy a muže, kteří jsou pro ostatní inspirací a podporou.

Tito lidé si zaslouží nejen poděkování a chválu, ale možnost si užít svou chvíli v záři reflektorů a podělit se s ostatními o výsledky své práce, která jim přináší radost. Takovým přísluší ocenění pojmenované po významné osobnosti českého knihovnictví Z. V. Tobolkovi.

Ocenění se uděluje ve dvou kategoriích. 

Za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví

Uděluje se  pracovníkům knihoven, jejichž činnost představuje významný přínos pro rozvoj knihovnické práce v oblasti kulturní, vzdělávací a komunitní role knihoven, a má dopad, který překračuje význam regionu.

Za celoživotní práci v českém knihovnictví

Za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji českého knihovnictví.

Nominace můžete zasílat na e-mail tobolka@sdruk.cz nebo na adresu Sdružení knihoven ČR do 10. června 2022 (stačí sken). Došlé nominace posoudí odborná komise složená ze zástupců Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven.

Předání cen proběhne na prestižní knihovnické konferenci Knihovny současnosti. Více informací a nominační formuláře zde.

Ocenění uděluje Sdružení knihoven ČR od roku 2000. Držitelé a držitelky jsou významná jména současného českého knihovnictví reprezentovaná bývalým ředitelem NK ČR Vítem Richterem, jeho nástupcem Tomášem Foltýnem, dlouholetou vedoucí hudební knihovny Městské knihovny v Praze Janou Navrátilovou nebo také Martin Čadra z Knihovny Třinec. 

Ocenění je pojmenováno po Z. V. Tobolkovi (1874 – 1951), kterého zná knihovnická veřejnost jako autora Pravidel popisu prvotisků a tzv. Knihopisu, soupisu českých prvotisků a starých tisků, ale také jako zakladatele Státní knihovnické školy a člověka, který prosadil knihovnictví jako studijní obor na Univerzitě Karlově.