Inkluzivní design

Garantky:

  • Jitka Hladíková (Krajská knihovna Vysočiny)
  • Libuše Nivnická  (Knihovna Jiřího Mahena)
  • Olga Čejková (Knihovna Jiřího Mahena)

Inkluzivní design, tedy proces nastavování služeb či prostředí s ohledem na uživatele se specifickými potřebami, je v dnešní době plné dynamických změn stále aktuálnější i v prostředí knihoven. Je využíván ve zpřístupňování prostoru a služeb knihoven hendikepovaným uživatelům, pomoci může při řešení bariér, kterým čelí uživatelé potýkající se s důsledky sociálního vyloučení, pomoci může také při interkulturním otevírání prostředí knihoven a jejich služeb cizincům usídlujícím se v Česku. Zavádění prvků inkluzivního designu pomáhá knihovnám rychleji se adaptovat na dynamicky se měnící potřeby různorodých cílových skupin a přispívá k úspěšné aktualizaci služeb a nabídky programů pro nejširší spektrum uživatelů

Blok věnovaný tématu inkluzivního designu v knihovnách nabídne konferenční příspěvky vysvětlující jeho základní principy i příklady dobré praxe v českých knihovnách.

Více než tříhodinový program zakončíme moderovanou diskusí, která dá prostor odborníkům, sdílení praxe a otevírání nových témat souvisejících s problematikou inkluzivního designu (nejen) v knihovnách.