12 června, 2022

Inkluzivní design

14. 9. 2022 | 13:40 – 17:00 Garantky: Jitka Hladíková (Krajská knihovna Vysočiny) Libuše Nivnická  (Knihovna Jiřího Mahena) Olga Čejková (Knihovna Jiřího Mahena)   Inkluzivní design,

Číst více ⇀

Knihovna jako prostor

Garanti: Radomíra Kodetová (KK Pa – Krajská knihovna v Pardubicích) Lenka Dostálová (MZK – Moravská zemská knihovna v Brně) Ivo Kareš (JVK – Jihočeská vědecká

Číst více ⇀

Není malých knihoven!

Garantky:  Jana Sikorová, Městská knihovna Znojmo Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně   Často slýcháme nebo čteme, že má naše republika nejhustší síť

Číst více ⇀