12 června, 2022

Inkluzivní design

14. 9. 2022 | 14:00 – 17:20 Organizace bloku: Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena v Brně) Olga Čejková (Knihovna Jiřího Mahena v Brně) Helena Hubatková Selucká (Knihovna Jiřího Mahena

Číst více ⇀

Knihovny a celorepublikové projekty

Garanti: Mgr. Lenka Maixnerová Mgr. Tomáš Foltýn   České knihovnictví je v mezinárodním srovnání naprosto výjimečným fenoménem a to nejen díky unikátnímu počtu knihoven tvořících jejich

Číst více ⇀

Knihovna jako prostor

Garanti: Radomíra Kodetová (KK Pa – Krajská knihovna v Pardubicích) Lenka Dostálová (MZK – Moravská zemská knihovna v Brně) Ivo Kareš (JVK – Jihočeská vědecká knihovna v Českých

Číst více ⇀

Není malých knihoven!

Garantky:  Jana Sikorová, Městská knihovna Znojmo Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně   Často slýcháme nebo čteme, že má naše republika nejhustší síť

Číst více ⇀