Knihovna jako prostor

Garanti:

  • Radomíra Kodetová (KK Pa – Krajská knihovna v Pardubicích)
  • Lenka Dostálová (MZK – Moravská zemská knihovna v Brně)
  • Ivo Kareš (JVK – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)
 

Blok je věnován prostoru knihoven ze tří různých pohledů: 

Prostoru jako takovému, ať hmatatelnému nebo virtuálnímu. Zazní názory uživatelů, knihovníků a architektů, ukážeme příklady zajímavých řešení u nás i ve světě

Probereme možnosti financování vybavení, rekonstrukcí a staveb knihoven. 

A ve třetí části zkusíme navštívit “mimoprostor”, podíváme se na přesahy knihovních aktivit mimo objekty knihoven, ale také na možnosti otevření se aktivitám zvenku.