Jak se do lesa volá, když se z lesa nic neozývá, nebo ozývá? (16:00 – 17:30)

Koronavirové milníky a zásadní události (Bc. Jan Delong, Knihovna Třinec) Závěrečný blok patří panelové diskuzi. Tu otevře příspěvek, ve kterém se vydáme na cestu časem a společně si připomeneme, jak se pandemie koronaviru zapisovala do našich životů a do fungování knihoven. Připomeneme si důležitá data, milníky a události od postupného zastavování ekonomiky a společenského života, přes šití roušek až po překotné rozvolňování, které bylo rámováno komunikačním a organizačním chaosem. Úvodní shrnutí bude podkladem pro následnou panelovou diskuzi, která odpoví na otázky, zda jsme obstáli a jakým způsobem se změnila komunikace směrem dovnitř knihovny a také ven, k uživatelům a zřizovatelům.