Jak využít roboty v (ne)tradiční knihovnické lekci

aneb Kniha jako most k technologiím
ukázková lekce IV
lektorka: Mgr. Marie Zabystrzanová
max. 15 účastníků

Roboti nemusí být využíváni jen na kroužky programování. V Knihovně Třinec zkouší knihovnice Maruška, která našla v robotech svou novou profesní vášeň, najít další způsoby, jak je začlenit např. do tradičních knihovnických lekcí. Při hledání cesty, jak roboty využít a rozšířit pole působnosti technologií, které je v knihovně k dispozici, našla jedno překvapivě jednoduché řešení – použít knihu.

Odrazovým můstkem nových programů jsou tradiční programy pro školy, které jsou primárně založeny na práci s knihou, práci s textem a rozvíjení čtenářské gramotnosti a kritického myšlení. Maruška začala postupně do vybraných programů implementovat technologie.

Příkladem takové lekce je program pro školáky a předškoláky s využitím knihy Ó, ó, ó, vajíčko, autorů Ester a Milana Starých. Smyslem je nejen představit dětem příběh, ale seznámit je s různými typy robotů a naučit je základům jejich fungování.

Během workshopu si v rolích dětí sami vyzkoušíte práci s Beebotem, Spherem, LegemWeDo 2.0 nebo housenkou Code-a-Pillar. V tomto knihovnickém programu nebudete jen pozorovateli, ale stanete se součástí příběhu. Pro předškolní děti je nejtypičtějším prvkem hra, a to hlavně hra na něco. A tak si zahrajete na hlavního hrdinu, houseňáka Pepíka a pomocí housenky Code-a-pillar se pokusíte projít terénem plným nástrah a vyhnout se nebezpečí.

V závěru workshopu Maruška představí účastníkům i další lekce, příklady a nastíní další možnosti využití robotů v knihovnách.

Marie Zabystrzanová pracuje jako knihovnice pro děti v Knihovně Třinec. Vystudovala dějiny umění a knihovnictví. Během svého působení v knihovně se začala věnovat nejrůznějším technologiím, především robotům. Zaměřuje se na začleňování technologií do knihovnických programů a lekcí. Téma technologií zpracovala i ve své magisterské diplomové práci, která nese název „Využití vybraných moderních technologií v práci s dětmi v knihovně“.