Jeden za všechny… (11:00 – 12:45)

Kup knihu (prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Moravská zemská knihovna v Brně)

Uzavření knihovny pro veřejnost neznamenalo ukončení provozu knihovny. Jen bylo zapotřebí najít nové nástroje a možnosti knihovnické práce. Knihovny přitom nikdy nejsou samy, ale vždy jsou součástí sítě. V krizových okamžicích se ukazuje nejenom pevnost této sítě, ale i význam jejích jednotlivých součástí. Projekt Kup knihu zachráníš nakladatele byl jedním z okamžiků, kdy se síť knihoven aktivovala, aby podpořila síť, do níž patří a v níž jsou i spisovatelé, nakladatelé a knihkupci. Kup knihu tak byl nejenom podpůrný, ale současné i společenský a solidarizační nástroj knihovnické práce v době mimořádného stavu. O něm a o některých dalších podobných aktivitách MZK bude tento příspěvek.

Knihovna a student v době virové – Plné zpřístupnění digitalizace pro studenty VŠ (Mgr. Zdenko Vozár, Národní knihovna ČR)

Příchod CoVID-19 urychlil všechny práce na zpřístupnění digitalizovaných děl, dosud jinak nepřístupných kvůli autorským právům. NK reagovala na vyhlášení karantény nad republikou hned následují den první verzí neomezené Národní knihovny pro studenty. Právně to umožnila dohoda mezi NK a kolektivními správci práv. Následná technická akce koordinovaná také s Moravskou zemskou knihovnou v Brně umožnila v bezprecedentním čase vyvinout a implementovat řešení, které se s úspěchem využívalo po zbytek karantény, a je rovněž základem pro další zpřístupňovaní autorsky chráněných děl. Příspěvek pojedná o provozu řešení a zpětné vazbě od studentů.

Rozcestník Protiviru (PhDr. Martin Krčál, Dis., Moravská zemská knihovna v Brně)

Po uzavření knihoven z důvodu pandemie koronaviru připravil portál Knihovny.cz za významné pomoci dalších kolegů z Moravské zemské knihovny rozcestník na nejvýznamnější volně dostupné informační zdroje, který získal během několika dnů velký ohlas. V příspěvku popíšu, jak celá aktivita vznikla a naznačím, v čem by mohl být i do budoucna portál Knihovny.cz užitečný nejen pro uživatele, ale také pro samotné knihovníky.

Když studenti nemohou do knihovny. A knihovníci také ne … (PhDr. Hana Landová, Ph.D., ředitelka Knihovny ČZU a předsedkyně Asociace knihoven VŠ ČR)

12. března zavřely všechny školy, včetně vysokých. To mělo zásadní dopad i na vysokoškolské knihovny. Na několika místech měli znemožněný přístup do knihovny i sami knihovníci. Zároveň ale výuka pokračovala online, studenti dokončovaly závěrečné práce a potřebovali pracovat s informačními zdroji, konzultovat citování – prostě potřebovali podporu knihovny. Jak se VŠ knihovníci s touto situací vypořádali? Jak se podařil přesun služeb do online prostředí? A jak probíhalo postupné otevírání knihoven spolu s pootevíráním dveří celých vysokých škol?

A co na to české veřejné knihovny: regionální kontext (Mgr. Eliška Bartošová, KISK FF MU a Mgr. Adéla Dilhofová, Moravská zemská knihovna v Brně)

Jak reagovaly v době pandemie Covidu na danou situaci knihovny a jejich zřizovatelé? Jakým způsobem fungovaly a komunikovaly s veřejností? Seznámíme vás s tím nejzajímavějším z dotazníkových šetření s touto tématikou.