Program 2. listopadu

Zahájení – 9:30

Knihovny jako pilíře demokracie a přirozená centra komunit – 10:00 – 12:00

Vstupní zamyšlení

Komunitní role knihovny očima antropoložky – Linda Kovářová

Jak může knihovna rozvíjet komunitu – panelová diskuze 

Knihovní fondy – 13:00 – 15:00

Možnosti ochrany knihovních fondů ve vztahu k virovým nákazám – Ing. Petra Vávrová, Ph.D.

Odkyselení knihovních fondů – aktuální best practices načerpané realizací projektů NK ČR a vize do budoucna – Mgr. Jitka Neoralová

Koncepce trvalého uchování knihovních fondů: shrnutí aktivit a výhled do budoucna – Mgr. Tomáš Foltýn

Otevřené repozitáře – zelená cesta okamžitého a trvalého přístupu k plným textům – Mgr. Pavla Rygelová