Konference Knihovny současnosti 2017: 12. – 14. 9. v Olomouci!

I letos proběhne konference Knihovny současnosti v Olomouci a opravdu se máte na co těšit! 

Letošním mottem konference je:

„Zelená knihovnám“ s podtitulem: „Tvoříme knihovny jako otevřený prostor.“
V souvislosti s tím chápeme knihovny jako místo koncentrující velké množství informací a vědomostí, které by měly být dostupné všem a relativně rychle. Motto letošní konference zároveň poukazuje na to, že jsou knihovny stále otevřené novým technologiím a trendům v knihovnictví.

V programu bude důraz kladen na tato témata: moderní technologické trendy v knihovnách, vzdělávání knihovníků a uživatelů, management a personalistika, zajištění bezpečného prostředí pro čtenáře či témata zabývající se čtenáři se specifickými potřebami