Leadership v převážně ženském kolektivu

aneb Střípky z manažerského mistrovství

KURZ PRO ŘEDITELE A ŘEDITELKY MĚSTSKÝCH KNIHOVEN

 • 22. a 23. 6. v Táboře
 • 29. 9. a 12. 10. v Praze

Organizuje: Sdružení knihoven ČR

Lektorovaný workshop zaměřený na leadership, kterému bude předcházet síťovací, pracovní setkání zaměřené na potřeby městských knihoven SDRUKu a hledání možností, jak může sdružení manažerům knihoven pomáhat/sloužit.

Pro koho:

Pro ředitele a ředitelky městských knihoven, nejlépe o velikosti 10-30 zaměstnanců. Kapacita max. 25 účastníků, přednost mají členové SDRUK.

Cíle:

 • načerpání informací, sdílení a prohloubení dovedností v oblasti vedení lidí (leadership) se zaměřením na ženský kolektiv,
 • síťování manažerů městských knihoven SDRUK, sdílení dobré i špatné praxe,
 • hledání potřeb a možností, jak může SDRUK manažerům pomáhat a nastavit pro ně služby.

Forma:

 • 2 setkání v podobě seminářů (v nouzi formou online)
  • 22. a 23. 6. v Táboře na téma potřeby manažerů knihoven SDRUK
   lektorka: Eliška Bartošová
 • doplněno individuální a společnou prací v mezidobí

Co si z kurzu odnesete?

 • prohloubení dovedností v oblasti vedení lidí (leadership) se zaměřením na ženský kolektiv,
 • know how jak si vytvořit mapu pracovních vztahů a jak pracovat s lidmi, které jste si nevybrali,
 • budete si umět stanovit konkrétní kroky, které vedou k cíli právě ve vašem prostředí,
 • vědět, jak dlouhodobě vést a motivovat lidi, které máte ve svém týmu,
 • umět bez stresu řešit každodenní manažerské situace,
 • umět v této roli využít své individuální předpoklady.

Účastnický poplatek:

 • 2 500 Kč za celý kurz (zahrnuje lektorné, materiály na workshopy, drobné občerstvení)
 • Cestovné a ubytování není v ceně zahrnuto.

Přihlašování do 31. 5. 2021:

Obsah kurzu:

Městské knihovny a SDRUK
22. a 23. 6. v Táboře

V rámci dvouletého projektu Sdružení knihoven ČR – Strategický partner knihoven v ČR, podpořeného grantem z Fondů EHP a Norska, rozšíří SDRUK svou členskou základnu, nabídku služeb pro knihovny a také připraví plán rozvoje. Výsledky workshopu poslouží jako cenné vstupní informace pro to, jakými cestami rozvíjet SDRUK tak, aby byl užitečný pro městské knihovny. 

Leadership v převážně ženském kolektivu
29. 9. a 12. 10. v Praze

Mapa pracovních vztahů: JAK to dělat s lidmi, které já mám k dispozici?

 • Mapa pracovních vztahů – manažerských přístupů
 • Kde jsem já. Čím to vedu já.
 • Umístění spolupracovníků do Mapy pracovních vztahů – kde jsou a co ode mě potřebují k maximálnímu výkonu.
 • Jak právě mým lidem zadávat úkoly, jak hodnotit, jak je motivovat, jak řešit obtížné situace.
 • Jak dávat zpětnou vazbu – dobrá praxe
 • Co ode mě očekává prostředí – společnost ve které jsem.

Nadstandardní pomůcka: Interaktivní kniha „Husa v čele aneb od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství“ za 1/2 pultové ceny.

Vedení týmu jako celku: JAK to dělat s týmem, který je sestavený z těchto lidí?

 • Jak připravovat prostředí pro tým jako celek.
 • Jak podporovat větší samostatnost a zodpovědnost
 • Jak působit na to, aby se lidé zaměřovali na potřeby týmu nejen na své potřeby.
 • Jak vybírat lidi k rozvoji
 • Soubor otázek pro  motivující vedení lidí.
 • Modelové situace – vedení týmu s využitím znalostí z 1. a 2. dne cyklu.
 • Trénink efektivní zpětné vazby.

Nadstandard dne: sdílení manažerského učení z realizace vybraných akcí a intenzivní zpětná vazba skupiny.

Workshopy za konají za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního programu Knihovny 21. století.