Manažerská psychologie

Šestidenní seminář rozvíjející pracovníky knihoven v manažerské psychologii, v oblasti motivace i komunikačních dovedností proběhne na podzim 2024 v Praze na Petřinách.

REGISTRACE UZAVŘENA

Sdružení knihoven ČR vás srdečně zve na šestidenní lektorovaný seminář zaměřený na manažerskou psychologii, který proběhne ve 3 částech, program na sebe navazuje.

Počet hodin: 6 x 6-8 hod., celá akce 44 hodin

Termíny:

 • 1. část, říjen: 4. + 17. + 24. 10. 2024
 • 2. část, listopad: 8. + 15. 11. 2024
 • 3. část, prosinec: 4. 12. 2024

Je potřeba absolvovat všechny 3 části, tj. všech 6 dní. Program na sebe navazuje.

Místo konání: Praha, Knihovna Petřiny

U Petřin 2511/1, 160 00 Praha 6

Obsah

1. Manažerská psychologie

Cílem je naučit se používat při rozvoji/motivaci sebe a druhých psychologické postupy. Probírají se motivátory/demotivátory, vrozené a získané kompetence a rady, co s nimi, adaptační dovednosti, komunikační dovednosti, předpoklady apod. Jedná se o unikátní metodu, kterou přednášíme jako jediní (náš výzkum, metodika apod.).

2. Komunikační dovednosti a prezentace

Cílem je naučit se chápat rozdíly mezi lidmi (tzv. komunikační čtverec a jeho využití v praxi) a využití transakční analýzy. Posílení slovní zásoby, využití komunikačních technik pro posílení sdělení. Využití body tzv. komunikační vzdálenosti v komunikačním vztahu. Odbourávání komunikačních šumů a bariér. Jak prezentovat tak, abychom zaujali cílovou skupinu. Aktivizující metody jako prostředek zaujetí posluchačů.

3. Motivace a hodnocení s podporou psychologických kompetencí

Na základě znalostí manažerské psychologie navážeme tzv. manažerskými strategiemi a podvědomými drivery, které určují naši podvědomou motivaci a druh hodnocení, na který „slyšíme“. Vysvětlení hodnocení a motivace, jejich rozdílů i provázanosti. Hodnocení, motivace x zpětná vazba. Hodnotící teorie, motivační teorie a jejich zavádění do praxe (spolupráce, vzor, kontrola, soutěžení); identifikace míry zodpovědnosti apod. Kurz využívá psychologické informace pro vhodnou motivaci nebo hodnocení tak, aby byl proces vždy co nejvíce přínosem a konstruktivní.

Důležitou součástí kurzu je:

 • Důraz na procvičování a diskusi s lektorem i mezi účastníky navzájem
 • Řešení vašich příkladů z praxe
 • Předávání informací
 • Vzájemné podněty účastníků

Lektorka

Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.

Vzdělání:

 • MU FF, psychologie, zaměření studia na sociální psychologii
 • MU FF, odborná pedagogika, zaměření na metodiku vzdělávání dospělých.
 • KU FF (navazující vzdělání), obor psychologie, specializace na manažerskou komunikaci a multikulturní řízení.
 • Další studium: specializace na profesní poradenství, aplikovanou sociální psychologii a metodiku koučování
 • Členka Asociace trenérů a konzultantů managementu

Autorka publikací:
o Jak uspět u přijímacího pohovoru
o 111 her pro motivaci a rozvoj týmu
o Diagnostické metody v personalistice
o 133 her pro motivaci a rozvoj týmů
o Diagnostika pro personalisty
o Řízení virtuálních týmů
o Krizová komunikace
o Personální agentury. Jejich úloha na trhu práce.
o Rozvoj lidských zdrojů v malém a středním podniku
o příručky Osobnostní trenérské a konzultantské kompetence
o řady odborných článků

V podnikatelské praxi je zaměřená na personální otázky, manažerské řízení, koučovací metody, rozvoj kreativity a problematiku komunikace v multikulturním firemním prostředí.

Pro koho?

Pro pracovníky knihoven a kulturních organizací, kapacita max. 14 účastníků. Skupina účastníků společně absolvuje všech 6 dní.

Kurz je pro pracovníky knihoven a kulturních organizací plně hrazen, díky podpoře EU, NPO a MK ČR. Účast je pro vás tedy bezplatná.

Občerstvení na místě bude zajištěno.

REGISTRACE UZAVŘENA