Podrobný program

Strategické plánování komunikace, strategický výhled [3. 11. a 5. 11. – 9:30 – 12:00]:

 • úvod do kurzu,
 • vize knihovny,
 • strategie, strategický plán,
 • plánování komunikace,
 • sdělení, cílové skupiny, kanály, harmonogram,
 • zdroje,
 • průběžná práce s plánem, změny v plánu,
 • příklady dobré praxe.

Sociální sítě – systematická tvorba obsahu [12. 11., 9:30 – 12:00]:

 • sociální sítě – aktuální informace o používanosti a obsahu,
 • systémy spolupráce s kolegy při přípravě obsahu,
 • řízení komunikace, plán komunikace, odpovědnosti,
 • nastartování brainstormingu a kreativity v týmu,
 • příprava textů a dalšího obsahu,
 • příklady dobré praxe.

Podpora komunity na sociálních sítích [19. 11., 9:30 – 12:00]:

 • budování komunity vs. Informace na sociálních sítích,
 • znalost cílového publika a navázání na cíle komunikace,
 • trénink práce s cíli v jednotlivých formátech,
 • social care, kultivace diskuse, práce s osočováním/nenávistnými příspěvky,
 • vyhodnocování dopadů práce na sociálních sítích.

Web [26. 11., 9:30 – 12:00]:

 • web jako vlastní médium knihovny,
 • audit webu z pohledu cílů komunikace,
 • aktuálnost a živost webu v době sociálních médií, propojenost kanálů,
 • tvorba webového obsahu, textace,
 • příklady dobré praxe.

Newsletter [3. 12., 9:30 – 12:00]:

 • newsletter jako super efektivní komunikační nástroj,
 • audit aktuálního stavu newsletteru v knihovně vzhledem k cílům komunikace,
 • psaní pro newsletter, Call to Action,
 • napojení na další média,
 • mikropřednáška hosta – zkušenosti s newslettery v kultuře.

Eventy, on-line eventy [8. a 10. 12. 9:30 – 12:00]:

 • pohled na akce jako komunikační nástroj, perspektiva cílů komunikace,
 • reflexe zkušeností účastníků s pořádáním eventů v on-line prostředí,
 • nástroje on-line eventů, podpora všesměrné komunikace on-line,
 • dramaturgie eventů v kontextu komunikační strategie knihovny,
 • propagace on-line eventů.

Čas uvedení konkrétní lekce se může měnit z organizačních či technických důvodů.