První vlna z první řady (9:00 – 10:30)

Krizové řícení…ehm, tedy řízení (RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze)

Jsme připraveni na vše nebo si to aspoň myslíme. Povodňová vlna roku 2002 byla pro Městskou knihovnu v Praze kritická, ale zároveň vedla k výraznému rozvoji služeb. Bude se to opakovat nebo nás, knihovny, potopí vlna pandemická? Křeslo ředitele knihovny není pohodlné posezení, a když se z něj stane křeslo vedoucího krizového štábu, tak si člověk v klidu moc neposedí. Zavřená knihovna, otevřené hlavy, kombinace, která se dá využít.

Dezinfekci máme, roušky taky, těšíme se na čtenáře, v pondělí otvíráme! (PhDr. Vít Richter, Generální ředitel Národní knihovny ČR)

Komunikace s knihovnami v době pandemie (web, elektronické konference, sociální sítě), zahraniční inspirace, příprava pravidel pro znovuotevření, spolupráce knihovnických sdružení a Ústřední knihovnické rady s Ministerstvem kultury.

Zahraniční knihovny v době koronavirové pandemie (PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., ředitelka knihovny Filozofické fakulty UK)

Příspěvek se v první části bude věnovat doporučením v jednotlivých zemích, zaměřuje se na to, zda byly knihovny centrálně uzavírány, zda pro ně platila jednotná pravidla nebo zda bylo případné omezení služeb ponecháno na jednotlivých zřizovatelích. V druhé části příspěvku budou představeny jednotlivé státy, resp. Jejich knihovny, budou ukázány postupy a opatření v konkrétních knihovnách. Cílem příspěvku je porovnat praxi v České republice se zahraničím případně se inspirovat.