Udržitelnost v knihovnách

Komunikačním tématem pro rok 2021 je v knihovnách udržitelnost, resp. Cíle udržitelného rozvoje přijaté Valným shromážděním OSN. Mnohé zahraniční knihovny i mezinárodní knihovnické iniciativy již vzaly tento koncept za svůj. Rokem 2021 bychom jej chtěli zabydlet i v českém knihovnictví.

Ve spolupráci se SKIP ČR a pod záštitou Informačního centra OSN v Praze připravujeme celoroční plán aktivit, do kterého se může zapojit jednotlivec i celá instituce.

Chci se vzdělávat

Ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze připravujeme celoroční vzdělávací cyklus pro knihovny. Společně s experty budeme otevírat naléhavá společenská témata, rozšiřovat obzory. Budeme přemýšlet jaká je, či může, být role knihoven v udržitelném rozvoji, a to v místě a kontextu, ve kterém působí. Budeme sdílet inspiraci a know-how, tipy na aktivity, kterými mohou knihovny tato témata přinášet svým uživatelům a činnosti, jejichž prostřednictvím mohou oslovovat nové uživatele. Chcete se registrovat? Můžete zde.

Chci se inspirovat

Informace o tématu udržitelnosti a příklady dobré praxe najdete na stránkách Udržitelná knihovna, kde jsou průběžně doplňované tipy na literaturu, lektory, zajímavé akce a relevantní zdroje. I vy sami se můžete do doplňování informací zapojit.

Chci se zapojit

Projekt rozvíjí neformální skupina zástupců knihoven, která je otevřena dalším zájemcům o téma, problematiku. Chcete-li být při tom, stačí nám napsat na e-mail udrzitelna@knihovna.cz. Setkáte se se zajímavými lidmi, tématy, čekají vás hlubokomyslné diskuze i neformální setkání. Míru vaší účasti určujete dle svých časových možností.