Vzdělávací cyklus: Udržitelnost v knihovnách

Sdružení knihoven ČR vás zve na vzdělávací cyklus pro knihovny. Společně s experty budeme otevřeme téma Udržitelnost, téma, které je i hlavním komunikačním tématem v knihovnách roku 2021. Budeme rozšiřovat obzory. Budeme přemýšlet jaká je, či může, být role knihoven v udržitelném rozvoji, a to v místě a kontextu, ve kterém působí. Budeme sdílet inspiraci a know-how, tipy na aktivity, kterými mohou knihovny tato témata přinášet svým uživatelům a činnosti, jejichž prostřednictvím mohou oslovovat nové uživatele.

Cyklus se koná pod záštitou Informační kanceláře OSN, pořadatelem vzdělávacího cyklu a nositelem projektu je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Program vzdělávacího cyklu

Podrobný program bude vycházet z průběžně zjišťovaných potřeb účastníků a budeme jej doplňovat.

Čeká vás

  • 6 webinářů (vždy poslední pondělí v měsíci)
  • 3 praktické workshopy
  • závěrečná konference
  • možnost individuálních konzultací

Předběžný harmonogram

Leden25. 1. úvodní webinář
registrujte se zde

Únor22. 2. webinář
Představení jednotlivých Cílů udržitelného rozvoje, možné role knihoven v jejich naplňování, příklady dobré praxe.

Březen29. 3. webinář
Světový den štěstí: co znamená kvalita života v 21. století?

DubenWorkshop na téma práce s komunitou
Praktické nástroje, jak komunity oslovovat, podporovat, propojovat a zapojovat do témat udržitelnosti.

Květen31. 5. webinář
Příroda, krajina, půda, zemědělství: příprava na letní kampaň o krajině.

ČervenWorkshop
téma bude upřesněno

Červenec + Srpenwebinář
téma bude upřesněno

ZáříKonference Knihovny současnosti

ŘíjenWorkshop
téma bude upřesněno

Listopad29. 11. webinář
téma bude upřesněno

ProsinecZávěrečná konference
Co jsme se naučili, vyzkoušeli a co s tím dál?

Kolik to bude stát?

Záleží na velikosti knihovny, protože do cyklu se neregistrují účastníci, ale instituce.

  • Malá knihovna (obecní knihovna, 0 – 5 přepočtených úvazků) – 1000 Kč/rok
  • Střední knihovna (městská knihovna, 5 – 50 přepočtených úvazků) – 2000 Kč/rok
  • Velká knihovna (velká městská knihovna, krajská knihovna, více než 50 úvazků) – 3000 Kč/rok

Pro každý typ knihovny je vyhrazeno deset míst, tedy dohromady bude registrováno 30 institucí. Na jednotlivé webináře se mohou připojit až 3 zaměstnanci knihovny (a knihovna získá neveřejný odkaz pro sledování streamu na youtube), na workshopy může přijít (plánujeme offline workshopy) jeden zaměstnanec dle výběru registrované knihovny. Závěrečná konference je zdarma pro tři zástupce knihovny, pro ostatní veřejnost bude zpoplatněna.

Webináře budou s časovým odstupem zveřejněny i pro ostatní veřejnost, ale samozřejmě bez možnosti interakce, kterou nabízí vlastní účast.