Malá aula
13. 9. 2023
8:30 - 11:50

Garantky, moderátorky: Michaela Mrázová, Nina Wančová

Blok bude patřit mladé energii, nadšení, espritu. Knihovny a studenti knihovnictví. Jak se ze studenta stát praktikem a když se srazí ideje s realitou, je to velký třesk? Co potřebují knihovny? A co mladí čtenáři, nezapomínáme na ně?

Vstupy zahraničních hostů budou tlumočeny.

Generační rozdíly v knihovnách (8:30-10:00)

8:30-9:05

Generace sněhových vloček a jejich studijní potřeby

Generace sněhových vloček nebo také generace Z jsou osoby narozené zhruba mezi lety 1995 a 2010. Vyrůstají v období blahobytu, dostupnosti všeho potřebného a především přemíry rodičovské péče. Jsou zvyklí mít vše ihned bez jakéhokoliv úsilí a musí je to bavit. Jejich život se odehrává především v online prostoru, kde si tvoří realitu o světě kolem nich. To vše se odráží v jejich přístupu a požadavkům při vzdělávání. Kniha či jiný delší text se stává sprostým slovem. Požadují co nejkoncentrovanější znalosti v krátkém čase. Nechtějí slyšet nic odborného, hlavně to musí být zábava…

Stanislav Tripes působí na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho oblastí výzkumu je strategický management v pivovarnickém odvětví a ve sportu. Mimo to se také zabývá motivací mládeže ve sportu. Dlouhodobě se věnuje práci s mládeží jako triatlonový trenér. Své zkušenosti z praxe přenáší do výzkumu a naopak.

9:05-9:20
Radosti a strasti mladého začínajícího ředitele knihovny
Co se stane, když se v poměrně mladém věku stanete ředitelem/ředitelkou knihovny? Co vás ve škole nenaučí, ale dozvíte se až v praxi? Existuje ideální způsob, jak vést knihovnu? A co komunikace se zřizovatelem? Příspěvek je určen pro mladé lidi, kteří pracují v knihovnách a mají ambice se posouvat výše, nestát na místě a budovat knihovnu jako komunitní centrum.

Jakub Vlček narozen 1991, ředitel Městské knihovny Bruntál od března 2023, absolvent oboru Knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. Milovník literatury s ambicí pozvednout knihovnu jako kulturní a vzdělávací instituci a posílit tak občanskou společnost na malém okresním městě.

9:20-9:35

Vedení Content and Metadata Management teamu v RCSI

Říkali jste si během studia, jaké by to bylo opravdu odejít pracovat do informačního sektoru z ČR do zahraničí? V této prezentaci se dozvíte, jaké je vedení týmu paraprofesionálů v Royal College of Surgeons in Ireland. Zaměříme se na generační rozdíly, specifika Irského prostředí a možnosti karierního rozvoje v Irsku.

Příspěvek je určen pro všechny, kteří mají zájem se dozvědět více o tom jaké to je vystudovat v ČR a odejit pracovat do univerzitního prostředí v zahraničí a pro všechny které zajímá, jak vypadá knihovnictví v Irsku.

Eliška Komárková nar. 1987 je Content and Metadata Management Librarian v RCSI University of Health Sciences v Dublinu, Irsko. Vystudovala na UISK FF UK a University College Dublin and pracovala v oblastech se katalogizace, rozvoji knihovních sbírek a historických fondu v obou zemích. Ve svém volnem case se věnuje advokacii za práva knihovníků s postižením a pacientů s boreliózou. V roce 2019 obdržela MU Presidents Award for Service Innovation.

9:35-9:50

Dekolonizace kolekce (Book Bunk, Keňa)

V rámci obnovy knihovny McMillan Memorial Library a jejích poboček pracuje společnost Book Bunk na obnově a správě sbírek ve třech pobočkách. Cílem je obnovit sbírky a zajistit, aby byly inkluzivní a přístupné. Rovněž se snažíme zpochybnit tradiční klasifikační systém tím, že vyvíjíme alternativní klasifikaci, jejímž cílem je vytvořit plynulý bezproblémový zážitek pro knihovníky i uživatele, protože je snadno pochopitelná a vyhovuje titulům, které zachycují původní africké znalosti.

Marion Anvango je koordinátorkou sbírek v Book Bunk, kde má na starosti kurátorství a správu sbírek ve třech knihovnách. Marion je literární nadšenec s vášní pro africkou literaturu a v současné době usiluje o obnovu sbírek v renovovaných knihovnách s cílem o obnovení sbírek a zajištění, aby byly tituly inkluzivní a přístupné. Dohlíží na výzkum přístupnosti v knihovnách Book Bunk, aby zajistila plnou přístupnost prostor a sbírek.

9:50-10:00
InfoGate – súborný katalóg a niečo naviac
Slovenský súborný katalóg knižníc InfoGate (www.infogate.sk) je integráciou viac ako 200 slovenských knižníc, zahŕňajúcich rôzne knižnično-informačné systémy. Obsahuje 1,9 milióna bibliografických záznamov, ktoré sú strojovo a ručne deduplikované, obohatené o multimediálny kontext, informácie o dostupnosti a sú bránou do online katalógov zapojených knižníc. Predstavuje súčasne zdrojovú databázu záznamov pre KIS BIBLIB, ako aj osobný čitateľský denníka používateľov, alebo ich osobnú knižnicu.

10:00 – 10:20 – PŘESTÁVKA

Praxe – Panelová diskuze (10:20-11:00)

moderuje Nina Wančová
panelisté Pavlína Kolínová (ÚISK UK), Michaela Dombrovská (ÚBK SU), Petr Škyřík (KISK MUNI), Angela Wachuka & Jacob Ananda (Keňa – Book Bunk), Německo

Mladí uživatelé v knihovnách (11:05-11:50)

11:05-11:20
Podpora kreativity a práce s dětskou podnikavostí
Dětem chybí prostor pro realizaci jejich vlastních projektů a mnohé to vlastně ani moc neumí. Organizace Prototýpci se snaží dětem ukázat, jak ze sebe vydolovat nápad, jak ho uchopit a rozpracovat, jak překonávat překážky a zádrhele a hlavně – že tvoření, kreativita a podnikavost je radost. Jejich vizí je přispět k tomu, aby bylo na světě co nejvíc aktivních lidí, kteří mají chuť a odvahu měnit své okolí k lepšímu.

Veronika Šancová Prototýpky založila, je jejich předsedkyní a taky manažerkou, fundraiserkou, lektorkou, metodičkou, účetní, technickou podporou, autorkou článků, skladníkem a uklízečkou (velkou výhodu spatřuje v tom, že je od dětství hyperaktivní:-)). Má za sebou přes 20 let podnikání, je spolumajitelkou IT firmy a dlouhé roky se vyskytuje v různých rolích v mnoha vzdělávacích projektech. Nejraději pracuje přímo s dětmi a posouvá startupové skupinky, ale nejčastěji se s ní potkáte jako s lektorkou a mentorkou pedagogů – posouvá je v oblasti podnikavosti (je certifikovaný EntreCompEdu Teacher Pioneer), kreativity a digi.

11:20-11:30
MKlub TřinecMladí do každé knihovny!
Mklub! Mklub je knihovna (oddělení) pro mladé. Jediná svého druhu v ČR. Nabízí mladým lidem ale více než knihy. Je komunitním místem, místem, kde kvete DOBRO, rozcestníkem do života. Jeho duší jsou knihovníci a dobrovolníci. Jeho služby fungují už 13 let a jsou vybudované na natolik silných základech, že se může změnit pracovník, může přijít pandemie a mladí lidé zůstávají, rozvíjí zde své nápady a mění Třinec.

Hana Pietrová, toho času na rodičovské dovolené. Do knihovny nastoupila v roce 2014 díky své práci na mezinárodních projektech, jako jsou komunitní zahrady CZ/PL nebo Slezská demokratická akademie. Do roku 2015 pracovala v knihovně jako knihovnice pro děti a mládež a informační pracovnice Informačního centra pro mládež, poté přešla na pozici knihovnice pro mládež v Mklubu, informační pracovnice Informačního centra pro mládež a lektorky.

11:30-11:40
Duha do knihovny (ne)patří?
Knihovna jako místo pro všechny, nebo ne? Jsou stále témata, kterým by se knihovny měly raději vyhýbat, nebo naopak vypovídají o tom, že by měly rozvířit minimálně společenskou diskuzi? Duhový point v Knihovně Jiřího Mahena v Brně funguje přes rok a je místem pro všechny, kteří se potřebují s něčím svěřit. Proč vůbec tento bod vznikl? A bývají barvy duhy vždy veselé?

Iveta Cehelská je vedoucí Knihovny pro děti a mládež Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kde vede osmičlenný tým, který se stará o rozvíjení čtenářství v dětech a mládeži všeho věku a za rok pro ně připraví dohromady kolem 500 vzdělávacích a kulturních akcí. Sama se nejvíc věnuje práci s mládeží, je šéfredaktorkou elektronického časopisu Impulsy a když zrovna něco nečte, tak bádá ve větvích svého rodokmenu.

11:40-11:50
Německo – bude doplněno