Workshopy (KKS 2023)

9:00 - 10:30
en > cz translation
tlumočení do češtiny

Crossborder Cooperation: The Partnership of the Public Libraries in Freiburg/Germany and Mulhouse/France

The Public Library of Freiburg is located in the south western part of Germany in the triangle of Germany, Switzerland and France. It has been active in crossborder cooperation for many years, the Public Libraries of Freiburg/Germany and Mulhouse/France are twinned since 1991.

In the workshop participants can learn about the projects of the twin libraries, they can exchange their own experiences and work on ideas for cooperating either in their region and beyond.

Přeshraniční spolupráce: Partnerství veřejných knihoven ve Freiburgu/Německo a Mulhouse/Francie

Veřejná knihovna ve Freiburgu se nachází v jihozápadní části Německa v trojúhelníku Německa hraničícího se Švýcarskem a Francií. V přeshraniční spolupráci je aktivní již řadu let, veřejné knihovny ve Freiburgu (Německo) a Mulhouse (Francie) jsou partnerské od roku 1991.

Na semináři se účastníci mohou seznámit s projekty partnerských knihoven, sdílet vlastní zkušenosti a pracovat na nápadech pro spolupráci ve svém regionu nebo i mimo něj.

11:00 – 12:30
en > cz translation
tlumočení do češtiny

The McMillan Memorial Library: Public-Private partnerships, Community Engagement & building responsive digital and physical collections

Presentation and discussion

In March 2018, Book Bunk formalised a milestone partnership with the Nairobi City County government. This one-of-a-kind partnership grants the Trust the mandate to drive restoration efforts and resource mobilisation for McMillan Memorial Library on Banda street and two of its branches in Kaloleni and Makadara, now fuly restored. As part of this agreement, Book Bunk’s responsibilities include sourcing and management of fiscal and other support; steering and management of architectural restoration and management of the three public library spaces including design and delivery of programming. Join us to learn more about how public-private partnerships can unlock the intrinsic value of public spaces including libraries and how cultural facilities are being re-imagined to serve contemporary audiences.

Angela Wachuka + Jacob Ananda (Book Bunk, Kenya)

The McMillan Memorial Library: Veřejno-soukromá partnerství, zapojení komunity a budování digitálních a fyzických sbírek, reagujících na potřeby veřejnosti

Prezentace a diskuze

V březnu 2018 společnost Book Bunk formalizovala významné partnerství s vedením regionu Nairobi. Toto ojedinělé partnerství uděluje fondu mandát k řízení úsilí o obnovu a mobilizaci zdrojů pro knihovnu McMillan Memorial Library na ulici Banda a dvě její pobočky v Kaloleni a Makadaře, které jsou nyní plně obnoveny. V rámci této dohody patří mezi povinnosti Book Bunk získávání a řízení daňové a jiné podpory, řízení a správa architektonické obnovy a správa tří veřejných prostor knihovny včetně návrhu a realizace programů. Připojte se k nám a dozvíte se více o tom, jak partnerství veřejného a soukromého sektoru může uvolnit vnitřní hodnotu veřejných prostor včetně knihoven a jak jsou kulturní zařízení nově koncipována tak, aby sloužila současnému publiku.

Angela Wachuka + Jacob Ananda (Book Bunk, Keňa)

13:00 – 14:30
Kapacita workshopu naplněna, přihlašování uzavřeno

AI dětem - možnosti výuky umělé inteligence na základních školách

Umělá inteligence bude významným nástrojem blízké budoucnosti, pro kterou vzděláváme naše děti. Jaké druhy umělé inteligence se dají ve školství použít? Jak děti s technologiemi seznámit a učit je používat v různých kontextech bez “překopání” celého systému? Ve školním roce 2022/23 jsme s iniciativou AI Dětem pilotovali různé způsoby výuky žáků i učitelů ZŠ o základech umělé inteligence zábavnou a stravitelnou formou – a teď bychom se o naše výsledky rádi podělili s Vámi!

Herbert Bertík Ullrich studuje doktorát v Centru Umělé Inteligence FEL ČVUT. Ve své práci se zabývá jazykovými modely a jejich zapojením pro ověřování fakticity tvrzení (automatický fact-checking).

Poslední rok je členem iniciativy AI Dětem se kterou se snaží navrhnout didaktické materiály pro žáky základních škol a jejich učitele, protože věří, že umělá inteligence bude nedílnou součástí životů, na které se je školy snaží připravit.

15:00 – 16:30
Kapacita workshopu naplněna, přihlašování uzavřeno

Ako tvorí AI (umelá inteligencia ) kreatívne – aj s praktickými ukážkami...

Pozn. na tento workshop si přineste vlastní notebook!

O čom bude: Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii. Prakticky si vyskúšame rôzne výhody tvorby textu a obrázkov pomocou AI.

Okrem možnosti generovať text alebo obrázky prakticky na notebooku alebo aj vo Vašom mobile, aj o tom kde všadeu žívame AI a ani si to neuvedomujeme, čo je a čo nie je AI…, AI vs. Právo/ Etika, Aké sú vzťahy medzi AI, strojovým učením, počítačovou vedou, dátovou vedou, Čo znamená úzka AI a čo AGI, Ako sa učí AI, Čo sú neurónové siete, zneužitie AI a kritické myslenie.

 

Eva Kalužáková, Aleš Zubák a Jozef Vaško