Knihovny současnosti 2020

Podtitulem konference Knihovny současnosti 2020 je Knihovny mimo čas a prostor, akce se totiž koná ve virtuálním prostředí. Není tedy nutné se dostavit na určité místo, ale připojit se můžete z celé České republiky, vlastně z celého světa. Zároveň z konference vznikne záznam, který si můžete pustit, kdykoliv budete mít čas. 

Pořadatel: Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR

Místo konání: Virtuálno
Termín: 2. – 4. 11. 2020

REGISTRACE DO ZOOM MÍSTNOSTI UZAVŘENA. KONFERENCI ALE MŮŽETE SLEDOVAT NA YOUTUBE A KOMENTOVAT A KLÁST DOTAZY V CHATU, KTERÝ BUDE MODEROVANÝ. DĚKUJEME.

V registraci máte možnost vybrat si z programu bloky, na které se připojíte on-line (platforma Zoom), přístupy budou účastníkům zaslány e-mailem. 

Zároveň, bude-li to možné, bychom rádi některé přednášky zpřístupnili pro veřejnost. I tuto variantu si můžete v přihlášce zvolit. Přednášky off-line se budou konat v Městské knihovně v Praze v Ústřední knihovně.

Akce je pro všechny účastníky zdarma.

Program:

Témata budou reflektovat Koncepci rozvoje knihoven.

2. listopadu

9:30 – Zahájení

10:00 – 12:00 Knihovny jako pilíře demokracie a přirozená centra komunit (garantky: Martina Wolna, Eliška Bartošová, Kateřina Janošková)

K tomu, aby knihovna byla opravdu dobrá, potřebujeme splnit jen pár základních podmínek – mít osvíceného zřizovatele (anebo přinejmenším nadšeného a podporujícího), mít dobrý management a mít motivovaný a vzdělaný tým. No dobře… Knihy. Proto jsou do debaty pozvaní – zástupci města a obcí, odbornice na rozvoj komunit, knihovník, z dobré komunitní knihovny, specialista na občanské vzdělávání, zástupce médií, jakožto hlídacího psa demokracie a svobodného rozvoje společnosti. 

13:00 – 15:00 Knihovní fondy (garanti: Libuše Foberová, Iveta Tichá, Tomáš Foltýn, Miloš Korhoň)

Knihovní fondy představují nesmírné kulturní a historické bohatství nevyčíslitelné ceny. Bohatá síť knihoven, dědictví našich předků, umožňuje sdílet obsah uložený v našich knižních sbírkách občanům jak velkých měst, tak regionů. S rozvojem digitalizace a výpočetní techniky obecně se knihovnám otevírají další možnosti zhodnocení uchovávaného obsahu. V rámci této sekce budou představeny aktivity, které jsou těsně provázané na část Koncepce rozvoje knihoven věnované trvalému uchování tradičních knihovních fondů s přesahem do možností zpřístupnění dalších typů dat. V rámci programu sekce zazní nejen obecné informace o koncepčních úvahách jako takových, ale i praktické dopady její realizace provázané s odkyselováním knihovních fondů či odborný pohled na nyní opět aktuální otázku, jak nakládat s fondy v době covidové a v jakém stavu je dostupnost vědeckých informací prostřednictvím otevřených repozitářů.

3. listopadu

10:00 – 12:00 Knihovny a vzdělávání uživatelů (garantky: Jana Linhartová, Blanka Konvalinková)

Celá sekce představí knihovny jako atraktivní bezpečná místa s nabídkou netradičních nových služeb nejen v pandemické době a knihovníky s odborníky jako ty, kteří tuto proměnu iniciují. Ukážeme vám, že knihovny umí pracovat nejen v režimu offline, ale když je potřeba, umí rychle přepnout do prostředí online. Zjistíte, že nové služby nejsou jen doménou velkých, ale i malých knihoven, a přestože si mnozí myslí, že to co uslyšíte či uvidíte, do knihoven nepatří, my vás chceme přesvědčit o opaku.

13:00 – 15:00 Knihovny a vzdělávání knihovníků (garantky: Eva Svobodová, Radomíra Kodetová)

V dnešní době tvoří knihovny přirozenou součást vzdělávacího systému. Jsou centry znalostí a informací, doplňují formální vzdělávání na všech jeho stupních a hrají významnou úlohu v oblasti celoživotního vzdělávání a učení. Rostoucí zájem veřejnosti o kvalitní vzdělávací programy v knihovnách potvrzuje nutnost trvalého vzdělávání knihovníků. Potřeba celoživotního vzdělávání je zakotvena v Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků, kterou schválila Ústřední knihovnická rada 5. 12. 2016. Na období 15 let vytyčila cíle pro oblast doplňování, obnovování, prohlubování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace. Naplňování těchto cílů bylo předmětem již několika tematických bloků konference Knihovny současnosti v předcházejících letech. Letošní tematický blok představí obecný rámec procesu celoživotního učení české společnosti. Připomene historii neformálního vzdělávání knihovníků v rámci  programu VISK 2. Seznámí účastníky s modelem inovačního vzdělávání knihovníků a nabídne zkušenosti z pilotního projektu kurzu Lektor dalšího neformálního vzdělávání pro knihovníky.    

4. listopadu

10:00 – 12:00 Knihovny ve virtuálním prostředí (garanti: Jan Kaňka, Ivo Kareš)

Moderní technologie proměňují i zdánlivě tradiční oblasti: knihovny, knihy a čtení. Jak je využít ve svůj prospěch a nestat se obětí pokroku je tématem Koncepce rozvoje knihoven již několik let. Je virtuální on-line prostor prostorem knihoven nebo tam knihovny nepatří, nedaří se jim etablovat? A jsou zde projekty, u kterých se můžeme poplácat po virtuálních ramenou?

Výrazné osobnosti českého knihovnictví nám sdělí svůj názor.

13:00 – 15:00 Komunikace koncepce knihoven (garanti: Lenka Hanzlíková, Alena Tománková)

Na programu je představení projektu, na kterém pracujeme a jehož výsledkem bude nová podoba webu koncepce.knihovna.cz. Zde najdou knihovníci, metodici i ředitelé knihoven tipy, jak s novou Koncepcí rozvoje knihoven pracovat. Během našeho bloku proběhne testování prototypu webu. Dále dostane do konce roku každá knihovna, stejně jako v případě minulých koncepcí, přehlednou brožuru. Představíme její první podobu a spolu s účastníky budeme řešit, jestli jim tato podoba vyhovuje, případně co by v ní mělo být dalšího, aby mohli novou Koncepci snadno přijmou za svou.

Panelová diskuze – Lenka Hanzlíková, Eliška Bartošová, Barbora Buchtová, moderuje Alena Tománková