Události

Holandsko 2019

V roce 2019 SDRUK vypravil zájezd do země větrných mlýnů, dřeváků a sýrů, ale také progresivního knihovnictví, do Holandska. Účastníci navštívili veřejné i univerzitní knihovny.

Číst více ⇀

Sasko 2018

Pro rok 2018 jsme vybrali blízkou zahraniční destinaci, odskočili jsme si v podstatě jen za humna do Saska. Jestlipak jsou si blízké i naše knihovny? Tři

Číst více ⇀

Rakousko 2017

Studijní cesta byla připravena s Rakouským kulturním fórem a představila průřez knihovnami v Rakousku, a to ve třech městech, Linci, Křemži a Vídni. V Linci kroky účastníků

Číst více ⇀

Polsko 2016

V květnu 2016 Sdružení knihoven ČR uspořádalo studijní cestu na nedaleký sever. Skutečně známe polské knihovny? Máme před nimi náskok, jak si myslíme? První zastávka

Číst více ⇀

Švýcarsko 2015

Rok 2015 patřil návštěvě švýcarských knihoven. Je tato země bohatá i na knihovny? Studijní cesta začala návštěvou největší univerzitní knihovny v Bavorsku, odkud účastníci zamířili již

Číst více ⇀

Zlatý Amos

Sdružení knihoven ČR poskytlo záštitu nad spoluprácí knihoven s anketou Zlatý Amos. Navázání spolupráce právě letos bylo nasnadě, neboť rok 2020 je zastřešen tématem: „Knihovny jako

Číst více ⇀

Kniha ve 21. století

Letošním mottem konference je KNIHOVNA 3D. Zajímají-li vás digitální služby, digitální čtení či digitální knihovna, vypravte se 11. – 13. února do Opavy. Vstup na samostatný

Číst více ⇀